Ajuntament de L'Hospitalet. 100x100 L'Hospitalet

arxiu municipal de L'Hospitalet. Pla arxivístic i estadístiques

informació sobre el Pla arxivístic

  • El Pla Arxivístic de L’Hospitalet ha estat elaborat pels responsables de l’arxiu. El punt de partida va ser una diagnosi i proposta d’intervenció duta a terme per un equip d’experts arxivers (dirigits per Ramon Alberch), amb el suport de la Diputació de Barcelona i fruit de la col•laboració tècnica entre l’arxiu i la resta de l’administració local.

    El Pla Arxivístic va ser aprovat per l’Ajuntament (acord de ple, novembre de 1998) i així va crear les bases per la implementació del Sistema Arxivístic Municipal.

    Nou anys després hom pot afirmar que ha estat i és encara un magnífic instrument per dirigir el desenvolupament de l’Arxiu.
    .  
  • En aquest espai es troben documents amb dades relatives al tractament documental, nombre d'usuaris, serveis i activitats de l'Arxiu.  

estadístiques

Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400