Ajuntament de L'Hospitalet. 100x100 L'Hospitalet

arxiu municipal de L'Hospitalet. Recerca

Suport i impuls els treballs de recerca sobre el coneixement històric i social de la ciutat. Les línies de treball se centren en la recuperació del patrimoni documental i de testimonis orals especialment sobre: història d’espais de la ciutat, històries de vida de treballadors i treballadores de grans fàbriques, història d’entitats i dels pagesos de la marina.

.  
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400