Ajuntament de L'Hospitalet. 100x100 L'Hospitalet

arxiu municipal de L'Hospitalet. Consulta

A l'Arxiu es pot consultar la documentació produïda per l'Ajuntament des de 1716 així com tota la documentació produïda per entitats, empreses, persones individuals vinculades amb L'Hospitalet. Hi podreu trobar també fotografies i documents de formats especials, la biblioteca auxiliar i l'hemeroteca local. Per a conèixer millor els nostres fons privats i col·leccions feu clic aquí.
Adreçat a:
Qualsevol persona, prèvia identificació.
- DNI de la persona física, o representant de la persona jurídica (original)
- Full d'alta d'usuari/a per a les primeres consultes i de petició de document.
Organització dels fons i de les col•leccions per a la consulta
(m.l.=metres lineals) 
Administratiu Dates extremes Metres linials o documents
Fons municipal anys 1718–2007 7960 m.l
Biblioteca anys 1560-2010 10000 docs.
Normativa (BOE, DOGC, BOP, repertoris) anys 1833- ...  

Històric  Dates extremes Metres linials o documents
Fons d'entitats i d'institucions anys 1737-2003 11 m.l.
Fons personals anys 1829-1998 34 m.l.
Fons d’empreses anys 1924-1985 360 ml.
Fons patrimonial anys s. XVI - 2005 19 m.l.
Cartells Petit format finals s. XIX - 2006 finals s. XIX - 2006 8100 cartells 14500 petit form.
Audiovisuals anys1983 - 2003 670 docs. 6 pel·lícules
Fotografies 1895 – 2003 116000 docs.
Cartografia 1930 - 1993 1565 docs.
Enregistraments sonors 1980 – 2006 449 docs.
Hemeroteca 1907-... 450 capçaleres
.  

altres serveis

Contingut no disponible

 Reproducció de documentació de l'Arxiu

QUÈ:
Qualsevol persona pot exercir el dret de sol·licitar i obtenir reproduccions dels documents custodiats per l'Arxiu, sempre que aquests siguin de lliure accés i no restin subjectes a limitacions derivades de l'aplicació de la legislació sobre propietat intel·lectual i resta de legislació aplicable, de l'estat de conservació dels originals o de la voluntat del dipositant o donant de fons i col·leccions d'origen privat expressament manifestada en el document de dipòsit o donació.

Les reproduccions es poden sol·licitar en paper o escannejades sempre que els mitjans tècnics de l'Arxiu ho permetin. També es podrà fer ús de la reproducció amb mitjans propis prèvia autorització del personal de l'Arxiu i restant, en aquest casos, expressament prohibit l'ús de flash de suport i d'elements de subjecció del document.
QUI:
Qualsevol persona pot accedir, prèvia identificació.
COM:
La identificació es realitzarà mitjançant:
- Presentació del document d’identitat de la persona física, o la de representant de la persona jurídica.
- Emplenar el full d’alta d’usuari/a per a les primeres consultes i de petició de document. 

Abonar l'import fixat a les Ordenances Fiscals reguladora de taxes per a les fotocòpies de la Secció de Patrimoni Cultural de l’Àrea d’Educació i Cultura.
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400