Ajuntament de L'Hospitalet. 100x100 L'Hospitalet

arxiu municipal de L'Hospitalet. Fons Privats

El patrimoni documental de L’Hospitalet conté documentació  que abraça des del segle XVI fins l’any 2005, prop de 7000 metres lineals, dels quals aproximadament 6.400 correspon al fons municipal, i 600 metres a fons privats procedents de cessions fetes a l'Ajuntament per part d'entitats i institucions, persones, empreses i famílies. Així mateix, l'Arxiu Municipal conserva fotografies, cartells i altres tipus de documents en suports i formats especials que formen part dels fons privats i municipal.
.  

fons d'institucions i d'entitats

Fons d'institucions i d'entitats. Cartell primera convocatòria Grup L'Hospitalet Antifranquista (15-6-1995). R-2796Veure imatge de Fons d’institucions i d’entitats. Cartell primera convocatòria Grup L’Hospitalet Antifranquista (15-6-1995). R-2796 (nova finestra)
En els fons d'entitats i institucions, de reconegut interès per al coneixement de l'associacionisme hospitalenc contemporani, predomina clarament la documentació del segle XX, però cal remarcar els testimonis de l’últim terç del segle XIX, perquè donen notícia de les primeres formes documentades d’associacionisme obrer al municipi. 

Aquests fons ens aporten informació sobre la documentació fundacional, l’administrativa, l’econòmica, les activitats, la correspondència i publicacions d’aquestes entitats i institucions.

Dates extremes : 1737 – 2003 
Volum : 11 metres lineals 
Eina de consulta i accés : inventari i catàleg en fitxer de text..  

fons personals

Dones sindicalistes de ram del metall. Ascensión Romero i Carmen Corral.AML'H. Fotografies. R.886Veure imatge de Dones sindicalistes de ram del metall. Ascensión Romero i Carmen Corral. AML’H. Fotografies. R.886 (nova finestra)
Procedeixen de donacions de persones particulars, ciutadans de l’Hospitalet en la seva gran majoria. En altres casos aquesta documentació ha ingressat a partir de col·laboracions en projectes culturals, o exposicons sobre la història d'alguns barris, sobre la pràctica i la vida associativa de determintats esports, sobre activitats artístiques i culturals.

El seu valor informatiu, relacionat amb la molt remarcable diversitat dels seus continguts temàtics, abraça tant els àmbits socials i culturals, com polítics, sindicals i associatius en general

Dates extremes : 1829 – 1998 
Volum : 62 fons en 34 metres lineals 
Eina de consulta i accés : catàleg i fitxes de fons fitxer de text..  

fons d'empreses

Plànol d'una turbina de la fàbrica Tecla Sala. AML'H. Fons d'empreses. Tecla SalaVeure imatge de Plànol d’una turbina de la fàbrica Tecla Sala. AML’H. Fons d’empreses. Tecla Sala (nova finestra)
En gran part són fons documentals de grans empreses radicades a L’Hospitalet des d’inicis dels segle XX i avui desaparegudes. En aquests casos, la documentació s’ha recopilat arran d’operacions d’enderroc o reconstrucció dels edificis de les fàbriques o oficines corresponents. 


Dates extremes: 1924 – 1985 
Volum: 8 fons en 360 metres lineals 
Eina de consulta i accés: inventari en fitxer de text d'un 10 % del fons.  

fons patrimonials

Casa família Llunell-Molines-España. AML'H. Fotografies. R. 150Veure imatge de Casa família Llunell-Molines-España. AML’H. Fotografies. R. 150 (nova finestra)
El fons España Muntadas es remunta al segle XVI i comprèn fins el segle XX. Conté documentació sobre genealogies i relats familiars, títols i privilegis, drets senyorials i rendes familiars, títols de propietat, censos dels pagaments als pagesos, la correspondència, etc. i una molt notable biblioteca familiar que,  juntament amb altres donacions conformen la Col·lecció Antiquària.

Dates extremes : 1500 - 2005 
Volum : 19 metres lineals 
Eina de consulta i accés : inventari en fitxer de text..  
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400