Ajuntament de L'Hospitalet

Medi ambient i sostenibilitat

Notícieshistòric [+]

Declarar elevada a definitiva l'aprovació inicial del Pla de Transició Energètica de L'Hospitalet

29/12/2023

La Junta de Govern Local, en sessió del 30 de novembre de 2023, ha acordat aprovar inicialment el Pla de Transició Energètica de l’Hospitalet.

29/12/2023
Imatge amb 2 mapes amb informació del sorollVeure imatge de Aprovat inicialment el Mapa estratègic del soroll de L’Hospitalet  de Llobregat, 2018- 2023 (Fase 3) (nova finestra)

La Junta de Govern Local, en sessió del 19 d’abril de 2023, ha acordat aprovar inicialment el Mapa estratègic del soroll per a l’aglomeració de L’Hospitalet, 2018-2023 (Fase 3).

19/04/2023

El 8 de març es va aprovar definitivament el Pla d’emergència en situacions de sequera de L’Hospitalet. L’Ajuntament de L’Hospitalet també està incrementant i adaptant les mesures d’estalvi i bon ús de l’aigua arran de l’entrada en vigor de la fase d’excepcionalitat del pla de sequera decretada per l’Agència Catalana de l’Aigua. S’ha elaborat un ban municipal per comunicar a la població les mesures establertes per reduir el consum d’aigua.

17/03/2023

Arbrat

Els arbres, uns dels principals elements del verd urbà de la ciutat, contribueixen de manera decisiva sobre la qualitat ambiental, i per tant, sobre la qualitat de vida de les persones

Als nostres carrers, als parcs i jardins, i a la resta de les zones verdes hi ha més de 37.000 arbres i palmeres d'una gran varietat d'espècies i subespècies (més de 39.000, incloent-hi els dels equipaments municipals) per contribuir a fer de L'Hospitalet una ciutat verda que aposta per la millora contínua del benestar de la ciutadania.

Llegir més sobre Arbrat
Imatge L’Hospitalet ben verd i florit

Espais verds i ecosistemes

Els espais verds —parcs, jardins, places...— configuren una part important de l'espai públic de L'Hospitalet, són espais per a la convivència i la trobada i, per tant, resulta imprescindible el seu manteniment adequat; contribueixen en gran mesura al caràcter de la ciutat i en són part integral de la seva vida social i cultural.

Espais verds a la ciutat 155ha.

Zones verdes 1.123

Zones viàries (amb arbrat) 1.687

Nombre de parcs, jardins i altres zones verdes 506

Llegir més sobre Espais verds i ecosistemes
Pla director del verd urbà

Adaptació al canvi climàtic

L’Hospitalet de Llobregat compta amb el Pla local d’adaptació al canvi climàtic que, des de la seva aprovació el 2020, s'està desenvolupant per analitzar la vulnerabilitat al canvi climàtic, per detectar els riscos actuals i futurs relacionats, i per definir les actuacions per adaptar-s’hi i fer front als riscos identificats.

Llegir més sobre Adaptació al canvi climàtic
Imatge Adaptació al canvi climàtic

Eficiència energètica i desenvolupament sostenible

A causa de la situació d'emergència climàtica mundial que vivim, l'abrupta i sostinguda pujada de les temperatures a l'estiu representa un fenomen amb un elevat risc per a la salut de les persones i del propi planeta. En aquest context socioambiental, prendre mesures que augmentin l'eficiència energètica pot ser una estratègia molt útil per prevenir i preservar la salut de les persones, sobretot en situació de vulnerabilitat, davant es onades de calor que estem vivint cada any a conseqüència del canvi climàtic.

Llegir més sobre Eficiència energètica i desenvolupament sostenible
Imatge Adaptació al canvi climàtic

Aigua

L'aigua és un bé bàsic, vital i la base de la qual es nodreix l'ecosistema del qual depenem i al qual pertanyem; un bé d'incalculable valor amb el qual hem de conviure en el territori, comprenent el seu comportament i respectant el seu espai, i que hem de cuidar i gestionar per al benestar de tothom.

Llegir més sobre Aigua
aigua

Residus

container de residus

A part de la contaminació i el malbaratament de recursos naturals com són l’aigua i l’energia, un dels grans problemes de la societat contemporània és la gran acumulació de residus, bona part dels quals tenen origen domèstic.

Llegir més sobre Residus

Educació ambiental

L’educació ambiental és una eina clau per afavorir un millor coneixement i comprensió de l’entorn i, per tant, per a una presa d’actitud responsable vers el medi ambient i la dimensió humana tendents a fomentar la sostenibilitat i pal·liar els efectes de l’emergència climàtica.

Llegir més sobre Educació ambiental
dibuix nens

Aire

La contaminació atmosfèrica és un dels problemes mediambientals més seriosos als quals la comunitat mundial ha de fer front.

Llegir més sobre Aire

Biodiversitat

L'Hospitalet, per estar situada en la zona del delta del riu Llobregat, és l’hàbitat natural d’una gran varietat d’espècies.

Llegir més sobre Biodiversitat
biodiversitat

Mobilitat sostenible

Fer dels nostres barris i de la ciutat uns llocs més habitables passa ineludiblement per moure’ns més eficientment: en transport públic, a peu, en bicicleta, compartint cotxe...

Llegir més sobre Mobilitat sostenible
dibuix ciutat mobilitat sostenible

Sorolls

Una de les molèsties més freqüents entre la ciutadania, sobretot de les grans àrees urbanes, és el soroll.

Llegir més sobre Sorolls
dibuix dona que li afecta el soroll

Participació ciutadana

L'Hospitalet promou la participació de la ciutadania en matèria de medi ambient i desenvolupament sostenible. Una manera és mitjançant la Taula Sectorial d'Emergència climàtica i model de ciutat.

Llegir més sobre Participació ciutadana
dibuix participació ciutadana

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400