Ajuntament de L'Hospitalet

Medi ambient i sostenibilitat

Arbrat

L'arbrat és un dels principals elements del verd urbà de la ciutat.

L’arbrat de les ciutats contribueix de manera decisiva sobre la qualitat ambiental, i per tant, sobre la qualitat de vida de les persones, pels seus beneficis ambientals, socials i per a la salut de la població: ajuden en la disminució dels efectes del canvi climàtic, en l'augment de les zones d'ombra en temporades de calor...

Els arbres són essencials en una ciutat densa i compacta com L’Hospitalet i això es demostra també a la política municipal, compromesa amb l’increment del nombre i la qualitat dels arbres als carrers, com a conseqüència de la gran quantitat de beneficis que aporten a la ciutat.

El Pla Director de l'Arbrat, dins del Pla director del verd urbà, serveix per ajudar en la protecció, conservació i millora de la cobertura verda, per maximitzar els serveis i les funcions que els arbres proporcionen i, així també, augmentar el benestar i la salut de les persones.

Imatge de la infografia ARBRAT

Preguntes freqüents

Quan es poden els arbres del meu carrer?

Per què es retiren o substitueixen alguns arbres de la ciutat?

 • Algunes de les raons són ordenar els arbres registrats i augmentar la cobertura verda, tot d'acord amb el Pla director del verd urbà que persegueix aconseguir que la ciutat sigui més biodiversa, saludable, sostenible, resilient...
 • En aquest document hi pots trobar més informació.

Els arbres del meu carrer tenen una plaga, què puc fer?

 • Pots comunicar-ho a l'Ajuntament de diverses maneres.
 • Per exemple:
  • Presencialment, a les Regidories dels Districtes o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
  • Telefònicament, al 010, que és gratuït.
  • Mitjançant l'enviament d'una incidència amb l'app L'H Ben Fet (ja sigui amb la versió per a dispositius mòbils amb Android o per a dispositius mòbils amb iOS), que has hagut d'instal·lar prèviament. És una app municipal gratuïta.

Ha caigut una branca/arbre o hi ha risc de caiguda, què puc fer?

 • Anàlogament al cas anterior, pots comunicar-ho a l'Ajuntament.
 • Si hi ha perill, a  més, pots avisar a la Guàrdia Urbana.

Quants arbres i palmeres hi ha a L’Hospitalet?

 • Per respondre a aquesta pregunta hem de fixar una data:
  • En aquest document hi pots trobar informació dels anys 2020, 2021 i 2022.
  • També, el 30 d'abril de 2023 hi havia 39.031 arbres i palmeres als parcs, jardins i carrers de la ciutat (sense tenir en compte els 658 pendents de plantació, els que estan situats dins dels equipaments, com les escoles, o els situats dins de propietats privades).
  • De tots aquests, coneixem que en formen part de més de 220 subespècies d’arbres i palmeres. En realitat, 37.278 estan classificats en 221 subespècies diferents; 617 només estan classificats fins al nivell d'espècie (20 espècies diferents), i encara falten 1.136 exemplars pendents de classicar-los correctament.
 • Al mapa municipal (geoPortal de l'Espai Públic), amb l'ajuda de l'eina "LUPA" (Cercar arbrat), pots cercar la localització i la informació dels arbres i palmeres, quant a les categories, espècies i altres característiques. Cal tenir en compte que, a causa del gran nombre d'arbres i palmeres que hi ha, potser la informació del mapa trigarà una estona en aparèixer.

I quines són les espècies més nombroses?

 • Els arbres de la categoria planifolis o frondoses més nombrosos són, a data del 30 d'abril de 2023, els platanus hispanica (3.874 exemplars), els celtis australis (2.633) i els tipuana tipu (2.302).
 • Quant als exemplars de la categoria coníferes, els més abundants són els pinus pinea (2.277), els cupressus sempervirens (589) i els pinus alepensis (426).
 • I de la categoria palmàcies, les phoenix canariensis (611 exemplars), les washingtonia robusta (319) i les phoenix dactilifera (203).
 • Al mapa municipal pots consultar-les, des de l'eina "LUPA" (Cercar arbrat).

Enllaços i recursos d'interès

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400