Ajuntament de L'Hospitalet

Medi ambient i sostenibilitat

Mobilitat sostenible

Fer dels nostres barris i de la ciutat uns llocs més habitables passa ineludiblement per moure’ns més eficientment: en transport públic, a peu, en bicicleta, compartint cotxe...

Les repercussions ambientals, socials i econòmiques de la mobilitat a la nostra societat són enormes. El malbaratament que fem de recursos esgotables implica una major contaminació atmosfèrica, un empitjorament de les causes del canvi climàtic i un model energètic insostenible.

Hem d'assolir una mobilitat més sostenible i segura. Per a això, entre altres eines, L'Hospitalet compta amb un Pla de mobilitat urbana sostenible.

Preguntes freqüents

L'Hospitalet està preparada per a l'ús de la bicicleta?

Enllaços i recursos d'interès

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400