Ajuntament de L'Hospitalet. 100x100 L'Hospitalet

arxiu municipal de L'Hospitalet. Donacions

Enrique Líster al front d'Aragó (proposta donació de fons Enrique Líster)Veure imatge de Enrique Líster al front d’Aragó (proposta de donació de fons Enrique Líster) (nova finestra)
Amb la participació de tothom es construeix el patrimoni documental de l’Hospitalet, per això l’Arxiu té oberta una línia de participació amb la ciutadania. Les donacions d’entitats, institucions i particulars, sovint constitueixen una valuosa aportació als projectes de recerca i difusió del patrimoni cultural.

Aquelles persones que vulguin fer donació de documents (fotografies, cartells, etc.), poden adreçar-se a l’Arxiu per tal de concertar els termes de la seva donació (dipòsit, cessió o donació). L’Arxiu Municipal de L’Hospitalet, si s’escau, els hi ingressarà, descriurà, conservarà i restaurarà, per fer-los accessibles a la seva consulta, sempre fent esment del o de la donant.
.  
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400