Ajuntament de L'Hospitalet. 100x100 L'Hospitalet

arxiu municipal de L'Hospitalet. Rescat i restauració

restauració

Padró d'habitants 1885. AMLH. Fons municipalVeure imatge de Padró d'habitants 1885. AMLH. Fons municipal (nova finestra)
Funció bàsica de l’Arxiu és vetllar per la conservació de la documentació en sentit ampli, és a dir, no només la documentació produïda per l’Ajuntament, sinó també la ingressada als fons privats (empreses, institucions, entitats i particulars), perquè totes elles són les que conformen el patrimoni documental i cultural de la ciutat.

.  

rescat

Treball de restauració sobre un llibreVeure imatge de Treball de restauració sobre un llibre (nova finestra)
Una de les línies d’actuació és la de fomentar les donacions dels arxius històrics per part dels seus propietaris. En alguns casos s’han d’adoptar solucions dràstiques perquè la documentació està en perill afectada per processos de demolició dels edificis que la contenen. L’Arxiu actua d’ofici i rescata la documentació, la integra dins dels programes de restauració i, posteriorment, passa a formar part dels fons privats on segueixen el procediment de tractament arxivístic habitual. 

Abans de realitzar les tasques d'identificació, descripció i catalogació, l'Arxiu fa una actuació de caràcter preventiu, com ara la desinfecció i desinsectació (si escau)..  
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400