Oficina de l'Habitatge

Oficina de l'habitatge

Borsa de mediació al lloguer social

La Borsa té com a objectiu principal facilitar l'accés a un habitatge de lloguer digne.

És un sistema de mediació en el mercat immobiliari que vol augmentar l'oferta de lloguer a preus moderats i, al mateix temps, mobilitzar el parc de pisos desocupats.  S'adreça a persones i unitats de convivència amb ingressos de fins a 4 vegades l'IRSC (Indicador de renda de suficiència de Catalunya). Es nodreix d'habitatges nous o de segona mà, que estan buits i es posen al mercat mitjançant la gestió de la borsa.

Com funciona?

La borsa ofereix a propietaris i a llogaters una sortida a l’oferta i la necessitat d'habitatge, amb la garantia que l’Administració pública vetlla pels seus interessos. Capten pisos buits i els posen en lloguer a un preu per sota del de mercat, fan el seguiment de la relació contractual i aporten seguretat i professionalitat a propietaris i a llogaters.

A disposició dels propietaris:

  • Assegurances multirisc i de defensa jurídica durant tot el contracte
  • Avalloguer
  • Servei gratuït d’assessorament
  • Tramitació de contractes
  • Seguiment de la relació contractual
  • Control del bon ús dels habitatges llogats

A disposició dels llogaters:

  • Facilita la recerca d'un habitatge adient a les necessitats i les possibilitats de pagament dels sol•licitants
  • Servei gratuït d’assessorament
  • Tramitació de l’ajut al lloguer, si escau i d’acord al marc de les convocatòries establertes i de la disponibilitat pressupostària.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400