Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de S’obre un concurs per adjudicar 103 parades a mercats municipals (nova finestra)
13/05/2024 13:00:00
Mercats

S’obre un concurs per adjudicar 103 parades a mercats municipals

El termini per presentar les sol·licituds és el 20 de juny

Fins al 20 de juny, les persones i empreses interessades poden sol·licitar l’adquisició, en mode de licitació, de parades interiors i exteriors, cambres frigorífiques, magatzems i locals a cinc mercats municipals de L’Hospitalet per instal·lar-hi un negoci.

Estan en licitació 103 parades (84 parades interiors d’alimentació i 19 parades exteriors, de complements o locals), 36 magatzems i 7 cambres frigorífiques de cinc mercats municipals: el Mercat del Torrent Gornal, el Mercat de Santa Eulàlia, el Mercat del Centre, el Mercat de la Florida i el Mercat Merca-2 Bellvitge. Algunes de les licitacions estan formades per diverses parades, però funcionen com una sola unitat de venda.

S’ha obert un concurs públic mitjançant un procediment obert per adjudicar les concessions per a l’ús i l’explotació d’aquests espais. Les parades interiors del Mercat del Torrent Gornal s'adjudiquen fins al desembre del 2033, i les exteriors, fins al juliol del 2047. Al Mercat del Centre, la data de finalització és el desembre de 2046; al mercat Merca-2 Bellvitge, el febrer del 2039, i al Mercat de la Florida s’adjudiquen durant 25 anys. Finalment, al Mercat de Santa Eulàlia, les parades interiors es liciten per 25 anys, i les exteriors, fins al març de 2042.

S’hi poden presentar empreses ja constituïdes i amb una activitat comercial en funcionament, però també persones amb un projecte, però que encara no han iniciat la seva activitat mercantil i no tenen constituïda l’empresa.

Els mercats municipals són un bé de domini públic municipal que presta un servei públic de venda minorista en uns edificis de propietat municipal gestionats com a concessions administratives.

Aquesta licitació conjunta a cinc mercats de L’Hospitalet té com a objectiu reforçar el paper d’aquests equipaments municipals com a centres neuràlgics dels eixos comercials dels barris i com a espais de referència de productes de qualitat i proximitat. I també oferir oportunitats laborals a persones que vulguin iniciar un projecte empresarial.


Com presentar les sol·licituds

Les ofertes s’han de presentar en línia mitjançant l’eina de Sobre Digital a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest mateix web s’hi poden trobar tots els documents amb la informació del concurs i dels espais exactes que es liciten.

Les parades, cambres frigorífiques, magatzems i locals que es liciten no tenen un preu de sortida mínim. Les persones interessades han de presentar una oferta econòmica, que és per tota la durada de la concessió. A més, es pot presentar més d’una oferta per persona.

Un cop acabat el termini de sol·licituds, la Mesa Permanent de Contractació de l’Ajuntament de L’Hospitalet avaluarà les propostes i notificarà les adjudicacions.

Les persones interessades es poden dirigir a les direccions dels mercats, al correu electrònic mercats@l-h.cat, al telèfon 93 403 25 13 o als punts TIC de la ciutat, on els atendran, resoldran els dubtes i acompanyaran en el procés.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400