Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de Eleccions als Consells Escolars de Centres: Votacions del 20 al 24 de novembre (nova finestra)
20/11/2023

Eleccions als Consells Escolars de Centres: Votacions del 20 al 24 de novembre

Procés per renovar els consells escolars dels centres educatius

Les eleccions per a la renovació dels consells escolars dels centres es fan cada dos anys.

Hi estan convidats a participar tots els sectors de la comunitat educativa dels centres: professorat, famílies, alumnat i personal d’administració i serveis d'escoles, instituts i escoles bressol, d'acord amb la resolució aprovada pel Departament d'Educació

Aquest any, les eleccions es fan del 20 al 24 de novembre, després de la presentació de candidatures oberta també a tota la comunitat educativa dels centres.

La constitució de cadascun dels consells i presa de possessió dels membres triats s'haurà de fer abans del 19 de desembre. 

QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE:

El consell escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del centre, tal com estableix la Llei d'Educació de Catalunya. La funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells aspectes importants per al funcionament i organització del centre, com són el projecte educatiu de centre, la programació general o la memòria econòmica, entre d'altres.

El consell escolar està format per diferents representants de diferents àmbits de la comunitat educativa: director/a del centre, representants del professorat, de les famílies, de l'alumnat a partir de 1r d'ESO, del personal d'administració (PAS), i un representant de l'Ajuntament. També formen part el cap d'estudis i el secretari del centre en cas de centres públics i 3 representants del titular del centre en el cas dels concertats.

PARTICIPA A LES ELECCIONS PER RENOVAR ELS CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE: DEL 20 AL 24 DE NOUEMBRE DE 2023

Consulta en el teu centre educatiu les dates de votació de cada sector

Les Escoles Bressol Municipals també han iniciat el seu procés de renovació dels Consells Escolars de Centre.

Les votacions a les Escoles Bressol Municipals es faran:

22 de novembre de 2023. De 9h a 9'30h i de 16h a 17h
EBM LA CASA DE LES FLORS
EBM LA CASA DEL PARC
EBM LA CASA DELS CONTES
23 de novembre de 2023. De 9h a 9'30h i de 16h a 17h
EBM LA CASA DE LA MUNTANYA
EBM LA CASA DEL MOLÍ
EBM LA CASA DELS ARBRES

Més informació sobre el procés de renovació dels consells escolars a les Escoles Bressol Municipals: renovació Consell Escolar EBM

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400