Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
25/02/2021 10:00:00
Joventut

El Pla local de joventut fa front als efectes de la pandèmia

La perspectiva de gènere i la sostenibilitat impregnen el Pla, que té com a dos dels eixos principals l’emancipació i la participació.

Aquesta tarda es presenta el Pla local de joventut 2020-2023, el document que defineix les línies estratègiques i les actuacions dirigides al jovent de la ciutat en aquest període. L’objectiu del Pla és fomentar el paper actiu del jovent a la societat, treballar per la igualtat d’oportunitats i donar suport a la formació, l’ocupació, l’accés a l’habitatge, la salut i la participació. El Pla local de joventut s’adreça als 68.914 joves de la ciutat de 12 a 34 anys (el 26,1 % de la població segons dades del 2019).

El Pla incideix en dos elements que aplica en totes les actuacions: la perspectiva de gènere, per garantir la igualtat d’oportunitats, i la sostenibilitat, per arribar als objectius de desenvolupament sostenible per al 2030. Els reptes i objectius del Pla complementen les accions del Pacte de ciutat.

Per elaborar-lo, l’any passat es va desenvolupar un procés participatiu que va recollir aportacions de joves, entitats i professionals dels serveis municipals, amb la realització de 534 enquestes telemàtiques i de grups de discussió.

El Pla està concebut com un document flexible que s’adaptarà a la realitat de cada moment. És per això que incideix en actuacions per fer front a la pandèmia i la manera com afecta el desenvolupament formatiu, professional i personal del jovent. Les primeres mesures obeeixen a aquest escenari, que dificulta la seva emancipació i transició a la vida adulta.

El Pla planteja tres eixos estratègics d’actuació:

· Emancipació juvenil: impulsar iniciatives per lluitar contra l’atur, les desigualtats educatives i les barreres d’accés a l’habitatge.
· Participació i lleure educatiu: potenciar la participació juvenil, cultural i de creació.
· Territori: vetllar perquè no es produeixin desequilibris territorials o situacions de desigualtat entre joves de diferents barris.

Les actuacions proposades incideixen, de manera transversal, en la formació; les experiències de mobilitat internacional; la inserció laboral; el suport a la transició escola-treball; la promoció de la salut; el foment d’espais de participació juvenil; el voluntariat jove; el suport a projectes juvenils artístics i de creació cultural; les entitats de lleure educatiu; la descentralització dels recursos i serveis de joventut; l’articulació d’una xarxa d'equipaments juvenils, i la promoció de l’espai públic com a espai de relació, participació i expressió artística.
La Regidoria de Joventut desplega les seves actuacions a través de l’Oficina Jove, com a model de servei integral centrat a orientar, informar i assessorar, entre altres àmbits, en formació; mobilitat; creixement personal, professional i social, i ocupació, com a eixos bàsics del desenvolupament del jovent i per al seu progrés vers una emancipació amb garanties.
L’Oficina Jove potencia l’atenció personalitzada, gratuïta i confidencial per crear en el jovent un criteri autònom d’elecció de les oportunitats de futur. Així, la Regidoria de Joventut treballa en la participació, l’oci, la cultura i el lleure, a través de diferents accions i activitats dirigides al conjunt del jovent, en una estreta relació amb el teixit associatiu, els agents privats i el jovent de la ciutat.
La presentació del Pla local de joventut 2020-2023 tindrà lloc avui, dijous 25 de febrer, a les 18 hores, en línia. L’acte comptarà amb la participació de l’alcaldessa, Núria Marín, i de la regidora de Joventut i Lleure, Laura García.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400