Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de Es crea a Collblanc-la Torrassa un Espai de Relació Institucional per fomentar la cohesió social i el diàleg intercultural (nova finestra)
21/10/2020 9:10:00
Convivència i cohesió social

Es crea a Collblanc-la Torrassa un Espai de Relació Institucional per fomentar la cohesió social i el diàleg intercultural

En el marc del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural que es desenvolupa en aquests barris des de 2014

L’alcaldessa, Núria Marín; el subdirector general de la Fundació Bancària “la Caixa”, Marc Simón, i el director de l’Associació Educativa Itaca, Felipe Campos, van presentar ahir a la  tarda, de manera virtual, el nou Espai de Relació Institucional del barris de Collblanc – la Torrassa. S’hi han adherit a la seva constitució Marc Viñas, subdirector general de Cooperació Social i Voluntariat, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; Lluïsa Moret, presidenta de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona; Daniel Fernández, director Sector Sanitari Baix Llobregat, Centre Litoral i L'Hospitalet de Llobregat del Servei Català de la Salut; Montserrat Domínguez, directora Serveis Territorials d’Educació de Barcelona Comarques del Departament d’Educació; Palmira Tejero, directora d’Atenció Ciutadana i Comunicació en representació del Consorci Sanitari Integral, i Eduard Sala, responsable d’Acció Social de Càritas.

Aquest acord, que s’emmarca en el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI), recull el protocol de compromisos i actuacions pel qual l’Ajuntament de L’Hospitalet, juntament amb l’Associació Educativa Itaca i altres entitats públiques i privades, es comprometen a continuar treballant per promoure i afavorir la cohesió social i la convivència ciutadana intercultural en els barris de Collblanc – la Torrassa.

Els participants en aquest acte han destacat l’alt nivell d’implicació dels 168 professionals de l’administració i de les entitats socials dels àmbits de la salut, l’educació, els serveis socials, la cultura, el lleure, l’esport, la convivència i l’acollida intercultural juntament amb els veïns i veïnes de Collblanc – la Torrassa.

En la jornada  s’han compartit els avenços del procés comunitari intercultural que, des del seu inici el 2014 fins al setembre d’enguany ha aconseguit organitzar 811 activitats en 29 espais del districte cedits per les entitats i els serveis municipals així com la més de 40.000 participacions. El procés comunitari ha permès experimentar el potencial del treball cooperatiu per respondre, de forma conjunta i coordinada, a les necessitats existents. Durant l’últim any, en el context de pandèmia, les aliances creades gràcies al procés han facilitat la detecció de necessitats i la organització comunitària a fi de proporcionar respostes ràpides a les persones en situació de vulnerabilitat.

Què és l’Espai de Relació Institucional?

Els Espais de Relació Institucional donen suport i sostenibilitat als processos comunitaris desenvolupats a cadascun dels 36 municipis que integren el Projecte ICI, i faciliten la col·laboració, la complementarietat i les sinergies entre els diferents recursos implicats, entre els quals hi ha administracions, institucions i la ciutadania, per tal d’oferir una millor resposta a les necessitats de la zona.

L’existència d’aquest espai facilita i impulsa la sostenibilitat per donar les respostes coordinades i integrades que necessiten les ciutats del segle XXI. Davant la diversitat social i cultural, cal marcar estratègies que reverteixin en la integració intercultural i afavoreixin la cohesió social, les quals també impliquen valorar la diversitat com un motor d’innovació, transformació i desenvolupament social, cultural i econòmic de les nostres ciutats.

Un projecte consolidat

Aquest acord que constitueix l’Espai de Relació Institucional forma part del Projecte ICI, desplegat per la Fundació ”la Caixa” a un total de 36 territoris de diferents municipis de tot Espanya.

El Projecte ICI neix de la necessitat d’afrontar una nova realitat en la qual s’evidencia que els moviments migratoris de la nostra societat configuren ciutats cada vegada més diverses. Fruit d’aquest fenomen, s’han seleccionat territoris amb una gran diversitat cultural per posar-hi en marxa aquesta iniciativa d’intervenció preventiva que fomenta les relacions interculturals, que afavoreix la cohesió social i que promou l’apoderament de la societat en pro de la convivència i el desenvolupament comunitari.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400