Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
10/02/2021

Tallers de suport i reforç educatiu a la Florida i les Planes

ES FAN DES D’AQUESTA SETMANA FINS A FINAL DE CURS EN HORARI EXTRAESCOLAR, EN EL MARC DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN 0-20 LA FLORIDA-LES PLANES

Aquesta setmana s’han posat en marxa a la Florida uns tallers adreçats a promoure l’èxit educatiu de l’alumnat, tenint cura de l’equitat, la inclusió i la cohesió social. L’objectiu és acompanyar infants i joves, ampliant les seves oportunitats educatives, potenciant les seves capacitats, reforçant aprenentatges i generant condicions d’igualtat d’oportunitats, tant en els processos educatius com en els resultats. Els tallers diversificats de suport i reforç educatiu donen especial rellevància a les oportunitats educatives més enllà de l’escola i a la connexió entre els diferents temps, espais i agents educatius.

En horari extraescolar, cada grup d’alumnes —un total de 120— participa en un taller d’activitats diversificades que combinen diferents activitats en cicles de dotze sessions. El nombre màxim de participants en cada taller, que es faran fins a final de curs, és de dotze alumnes.

En aquests tallers s’aborden competències bàsiques transversals: digitals, tecnològiques, de la iniciativa i l’autonomia personal, lingüístiques i artístiques. Cada centre educatiu tria el nivell escolar del grup de convivència estable al qual s’adreça la proposta, segons la normativa i els protocols de Salut Pública.

L’activitat s’orienta a la generació d’un producte o servei que caldrà enregistrar o documentar. Per exemple: pel que fa a la creació artística, es tractaria de produir un article o un diari o dissenyar un producte per atendre una necessitat de la comunitat, entre d’altres.


En previsió de canvis en les mesures Covid, s’ha realitzat un pla de contingència, segons el qual l’activitat s’adaptarà a la modalitat virtual i amb exercicis per encàrrec què l’alumnat faria a casa.

Els tallers tenen també un suport de tutoria, orientació i seguiment de l’alumnat acompanyant una activitat amb cada grup, per fer conèixer els interessos, les motivacions, les trajectòries formatives de cada alumne, que anirà a càrrec de l’entitat Drecera, que també coordina les activitats amb les entitats i els centres educatius i fa l’avaluació global.

Els tallers diversificats de suport i reforç educatiu és un projecte gestionat de forma conjunta per l’Ajuntament de L’Hospitalet i la Generalitat de Catalunya i s’inscriu al Pla d’entorn 0-20 (PEE 0-20), que es desenvolupa a la ciutat des de fa dos cursos. És finançat a través del Programa operatiu d’ocupació, formació i educació (FSE 2014-2020), del Ministeri d’Educació i Formació Professional, amb ajuts del Fons Social Europeu.

En els tallers participen centres educatius de la Florida i les Planes: les escoles Joaquim Ruyra, Pau Vila, Pau Casals, Menéndez Pidal; els instituts Eduard Fontserè i Pedraforca; l’Institut Escola Pere Lliscart; el Centre Educatiu Balaguer, i el Col·legi Sant Gervasi.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400