Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de  Els representants municipals dels consells escolars de centre es reuneixen per treballar sobre les novetats del nou curs (nova finestra)
20/09/2018

Els representants municipals dels consells escolars de centre es reuneixen per treballar sobre les novetats del nou curs

El passat dimarts, 18 de setembre, el regidor d'Educació, Jaume Graells va doanr la benvinguda als 22 representants que aquest curs exerciran la representació de l’ajuntament en els  consells escolars dels centres docents públics de tots els nivells no universitaris de la ciutat.

Entre els temes que van tractar en aquesta primera reunió d'inici de curs van ser les novetats del nou curs 2018-2019 que tot just acaba de començar, així com aspectes d'organització interna dels representants municipals en aquests consells escolars.

Els conselles escolars de centres són l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels centres i l’organisme responsable de la programació, seguiment i avaluació de les seves activitats

Els representants municipals en els consells escolars de centre exerceixen tres tipus de funcions:
 
  • Assistència a les reunions ordinàries i extraordinàries del consell escolar del centre i de les seves comissions de treball i tramitar la informació recollida.
  • Assistència a les reunions per a la renovació de la direcció, quan s’escaigui.
  • Tasques relacionals amb el centre i la seva comunitat educativa.

Aquestes funcions es concreten en les següents tasques:
 
  • Exercir la representació institucional amb el millor grau de formació i d’informació possible sobre les diferents temàtiques que afecten al centre, en funció dels nivells educatius que s’imparteixen, i de l’entorn sociocultural on aquest està ubicat
  • Donar suport al correcte funcionament del consell escolar com a òrgan de participació de la comunitat educativa en la gestió del centre i participar, si escau, en les comissions de treball corresponents.
  • Tenir un adequat coneixement del centre i dels seus documents bàsics: projecte educatiu, projecte curricular, normes d’organització i funcionament, pla anual, carta de compromís educatiu, programa d’activitats extraescolars, i pla estratègic i/o projectes d’innovació educativa si en té.
 

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400