Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de  Constituït el Consell de Ciutat de L’Hospitalet (nova finestra)
04/03/2016
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Constituït el Consell de Ciutat de L’Hospitalet

Màxim òrgan consultiu de participació ciutadana a la ciutat
El Saló de Plens de l’Ajuntament va ser ahir l’escenari de la constitució del Consell de Ciutat de L’Hospitalet, màxim òrgan consultiu de participació ciutadana integrat per representants de les entitats econòmiques, socials, professionals i veïnals.

Va presidir l’acte l’alcaldessa Núria Marín, que va agrair als nous consellers i conselleres el seu compromís amb L’Hospitalet i amb aquest òrgan participatiu. Marín va recordar que el consistori que va sorgir de les urnes, el passat més de maig, va dibuixar el Ple més plural i divers de la història de la ciutat, un fet que ha suposat “una invitació al pacte, al consens i a l’acord entre les diferents sensibilitats que representem. Tot i que la participació ha estat sempre una marca dels governs d’aquesta ciutat, cal ara que aprofundim més i ampliem els canals pels quals els veïns i les entitats de L’Hospitalet facin sentir la seva veu”.

El Consell de Ciutat té com a objectiu promoure el debat, aportar iniciatives, encarregar estudis, elevar propostes o suggeriments en matèria de desenvolupament econòmic, planificació estratègica i grans projectes urbans i té com a vigència la durada del mandat municipal.

El Consell de Ciutat consta d’un Ple (format per 130 persones), una Comissió Permanent —encarregada de preparar la memòria que es presentarà al Ple i l’agenda participativa de ciutat—, taules sectorials i comissions de treball. El presideix l’alcaldessa o la persona en qui delegui i es reuneix, com a mínim, dos cops l’any, per aprovar la memòria anual i l’agenda participativa de l’exercici. La propera sessió tindrà lloc el 7 d’abril.

El Ple el formen fins a 74 representants d’entitats de la ciutat; 12 regidors/res del Govern municipal; un representant de cada grup polític —sis en total—; 16 representats d’entitats a qui el Reglament de participació dóna representació directa; 10 persones o entitats d’especial rellevància social i ciutadana designades directament per l’alcaldessa, i 10 persones o entitats d’especial rellevància social i ciutadana designades per l’alcaldessa a proposta de les entitats de la ciutat.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400