Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de  L'Hospitalet signa el Pacte local per l'educació   (nova finestra)
04/11/2016

L'Hospitalet signa el Pacte local per l'educació  

El Govern de la ciutat, els grups municipals del PSC, ERC i CiU; entitats educatives, socials, veïnals i sindicals i diverses AMPA i centres educatius de la ciutat, 105 en total han signat el Pacte local per l'educació de L'Hospitalet. El text recull 155 propostes d'actuació per afrontar reptes educatius de futur.

El Pacte vol garantir el dret a l'educació de tots ciutadans de L'Hospitalet a través d'un model de ciutat educadora on la igualtat d'oportunitats, l'èxit educatiu i la convivència siguin prioritaris. La diagnosi educativa de la ciutat s'ha dividit en tres blocs.

En el primer es parla de l’educació com a garantia de la cohesió social i la igualtat, i incloula transmissió dels valors des dels diversos marcs educatius, l’èxit educatiu, l’equitat i l’excel•lència, l’accés equitatiu als serveis educatius, els aprenentatges artístics i la singularització dels centres educatius, el model lingüístic i les noves tecnologies (40 propostes d’actuació)

El segon bloc tracta la manera de construir una ciutat educadora i una ciutat en xarxa, i inclou les xarxes educatives i el Pla educatiu d’entorn; la participació i la implicació de les famílies; la participació i el compromís social dels alumnes; l’educació en el lleure; el paper coresponsable dels municipis en l’educació; l’ús dels equipaments educatius per a la ciutadania, i el calendari i la jornada escolar (42 propostes d’actuació).

El tercer bloc, finalment, recull els recursos al servei d’una educació de qualitat, i inclou l’educació infantil, l’escola inclusiva, l’escolarització equilibrada, les transicions i les noves oportunitats, l’educació al llarg de la vida, la formació professional, la lluita contra l’absentisme, els professionals de l’educació i els recursos econòmics, les infraestructures i el mapa escolar (73 propostes d’actuació).

El total de 155 propostes educatives s'adrecen a institucions com l'Ajuntament, Generalitat, Diputació, Consell comarcal i Estat i també sectors de la comunitat educativa, alumnes, famílies, equips docents i entitats socioeducatives i entorn.

Del total de 105 signants, 50 són centres educatius que acullen prop de 20.000 alumnes encara que es preveu que continuïn arribant adhesions de la comunitat educativa al llarg del trimestre a mesura que es convoquin els consells escolars dels centres.

Quant a col•lectius, han signat el Pacte una quarantena d'entitats vinculades al món de l'educació, com ara la FAPAC, els sindicats CCOO i UGT i els partits polítics PSC, Convergència PDCat i ERC.

El Pacte local per l'educació de L'Hospitalet s'ha signat després d'un procés participatiu de tot un curs, el 2015-2016, en el qual s'han fet una quinzena de reunions i s'han debatut 300 esmenes.

Tots els signants es comprometen a vetllar per l'execució del conjunt de les accions, amb un horitzó de compliment del 2025. A més, en el primer any de vigència s'elaborarà una memòria econòmica que inclourà la previsió de la despesa de recursos econòmics i la dedicació de recursos humans que les administracions públiques hauran de fer perquè es facin realitat les propostes.

L'alcaldessa de L'Hospitalet, Núria Marín, ha parlat "d'un document que tirarem endavant col•lectivament i al qual tots hem de donar suport. Compartim el convenciment que l'educació és la millor garantia per aconseguir una societat cohesionada i amb igualtat d'oportunitats".

Marín ha indicat que "amb l'adhesió al pacte ens comprometem a treballar perquè L'Hospitalet continuï sent una ciutat educadora i transmissora de valors que ens defineix com a col•lectiu".

El regidor d'Educació, Jaume Graells, ha dit que "el balanç és molt positiu, amb molta feina i la joia de veure que és un pacte que hem fet entre tots amb el mateix nivell protagonista sense que l'Ajuntament hagi estat per damunt de ningú".
Graells ha afegit que "la pregunta que ens hem fet és què podem fer per l'educació en un concepte de ciutat educadora com volem que sigui la nostra. L'educació és un repte on tothom ha de posar la seva i és un pacte de voluntats amb un ampli consens".

El regidor d'Educació ha destacat la presència de "partits polítics, sindicats, entitats socials i educatives, centres escolars, mestres, institucions, 105 signants que ens dóna molta força, la línia a seguir en matèria educativa".

Enric Roldán, mestre de El Casalet, ha dit que "la signatura del Pacte és un fet important per a la ciutat perquè vol dir que molta gent s'ha posat d'acord per arribar a acords. És una pena que no tothom hagi signat, és una oportunitat perduda perquè el fet que hi hagi un pacte dóna peu a què s'hagi de complir allò que s'ha acordat".

Oposició d'alguns grups polítics i associacions

Durant les darreres setmanes, algunes formacions polítiques i associacions han manifestat públicament la seva negativa a adherir-se al Pacte local per l'educació de L'Hospitalet. Els motius d'oposició no coincideixen en tots els casos. En concret, no s'han adherit al pacte els grups municipals de ICV-EUiA-Pirates, PP, Ciutadans i CUP-Poble Actiu. Tampos s'ha sumat la Xarxa Groga de L'Hospitalet, col•lectiu de famílies i ensenyants que lluiten per l'educació pública de qualitat.

Més informació: http://www.l-h.cat/educacio/847453_1.aspx

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400