Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
 • Facebook
 • Twiter

26/09/2019

Els representants municipals en els consells escolars de centre

Actualment l'Ajuntament té representació municipal en el consell escolar de 77 centres educatius de la ciutat. 

Veure imatge de Els representants municipals en els consells escolars de centre (nova finestra)
Aquest passat 19 de setembre el Tinent d’Alcaldia d’Educació, Esports i Joventut, Jaume Graells, va convocar la primera reunió  de coordinació amb els representants municipals als consells escolars, d'aquest curs 2019-2020.

El consell escolar dels centres educatius i de les llars d’infants públiques és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels centres. I l’organisme responsable de la programació, seguiment i avaluació de les seves activitats.

Tot i que la Llei per a la Millora de la Qualitat Educativa eliminava la figura dels representants municipals en els centres concertats, molts dels centres concertats de la nostra ciutat reconeixen la utilitat d’aquesta figura i en reclamen la seva participació.

Des de la incorporació dels ajuntaments als consells escolars dels centres educatius, la representació institucional de l’Ajuntament de l’Hospitalet ha anat a càrrec de professionals de diferents sectors i àmbits municipals. Per aquest curs 2019-2020, aquest col•lectiu està format per 21 persones que, sota la coordinació de la Unitat de Ciutat Educadora, es reuneixen mensualment per treballar de forma col•laborativa les necessitats que es plantegen i el coneixement dels objectius i propostes municipals en relació als temes educatius i els entorns escolars.

El/la representant municipal és un membre més del consell escolar de centre, amb veu i vot, i com a tal pot intervenir en tots els àmbits de competències i funcions del consell escolar, prioritzant sempre el suport a l’entesa i bon funcionament entre els diferents sectors de la comunitat educativa del centre.

Les principals funcions a desenvolupar com a representant municipal són:
 
 • Exercir la representació institucional amb el millor grau de formació i d’informació possible sobre les diferents temàtiques que afecten al centre, en funció dels nivells educatius que s’imparteixen, i de l’entorn sociocultural on aquest està ubicat.
 • Fer d’escolta activa al consell escolar de centre sobre les temàtiques que l’Ajuntament tingui les competències i transmetre a l’àrea/servei pertinent la qüestió, el dubte o el comentari sorgit en aquest ens. I donar la resposta al centre educatiu, que el mateix servei o àrea facilitin.
 • Donar suport al correcte funcionament del consell escolar com a òrgan de participació de la comunitat educativa en la gestió del centre i participar, si escau, en les comissions de treball corresponents.
 • Tenir un adequat coneixement del centre i dels seus documents bàsics: projecte educatiu, projecte curricular, normes d’organització i funcionament, pla anual, carta de compromís educatiu, programa d’activitats extraescolars, i pla estratègic i/o projectes d’innovació educativa si en té.
 • Promoure la participació de tots els sectors del consell escolar, i la bona comunicació entre ells aportant-hi els coneixements tècnics i la dinàmica de grup per tal de facilitar la planificació, la gestió del centre i, en general, el consens per a la presa de decisions.
 • Estar al corrent de les situacions que es plantegen, establint contacte habitual amb la direcció del centre i amb l’AMPA i assistir en la mesura del possible als actes o celebracions del centre.?
 • Donar difusió i impulsar la participació en els programes educatius del Servei d’educació i de la resta d’àrees de l’Ajuntament.

Durant el passat curs 2018-2019 els representants municipals van assistir a 290 Consells Escolars dels 77 centres educatius que actualment tenen representació municipal.
 

Últimes notícies

Veure imatge de Joventut i Barradas inicien la temporada de tardor  (nova finestra)
Veure imatge de Exposicions, conferències i accions artístiques dins el Barcelona Gallery Weekend (nova finestra)
Veure imatge de L’Hospitalet celebra la Setmana Europea de la Mobilitat (nova finestra)
Veure imatge de Arrenca un programa de formació i ocupació en neteja d’edificis (nova finestra)
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400