Compartir:
 • Facebook
 • Twiter
Veure imatge de Remodelació del Govern municipal (nova finestra)
24/02/2016

Remodelació del Govern municipal

L’organització passa de 7 a 6 àrees executives i destaca la creació d’una gran àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
L’alcaldessa, Núria Marín, ha signat els decrets pels quals es modifica l’actual divisió de l’administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet. La nova organització municipal passa de set a sis àrees executives, com a conseqüència de la fusió de les anteriors àrees de Coordinació  i Planificació Estratègica i de Promoció Econòmica i Ocupació en una gran àrea que té com a responsable polític Francesc J. Belver Vallés.

Es passen de sis a set tinències d’alcaldia. Des d’ara la Junta de Govern serà formada per  l’alcaldessa, Núria Marín; els tinents d’alcaldia Francesc J. Belver i Vallés, José M. García Mompel, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells i Veguin, i les regidores M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez. Francesc J. Belver continua com a portaveu de l’equip de govern.

Mercè Perea, fins ara tinenta d’alcaldia d’aquest Ajuntament, i diputada al Congrés des del passat desembre, manté la seva acta de regidora, si bé no ocupa cap responsabilitat de gestió.

La distribució de les sis àrees municipals és la següent:

Àrea d’Alcaldia-Presidència
Núria Marín i Martínez


L’Alcaldia incorpora a les seves funcions el disseny, l’elaboració i l’execució dels programes en matèria de participació i la coordinació de les polítiques municipals al territori, especialment l’impuls i el desenvolupament de L’H on dels districtes.
 • Regidoria de govern de Participació Ciutadana: Manuel Brinquis
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Francesc J. Belver
(1r tinent d’alcaldia)

Aquesta àrea inclou el seguiment i la coordinació de la implantació dels plans i projectes d’interès estratègic de ciutat, inclòs L’Hospitalet on. A més, d’aquesta àrea depèn l’Agència de Desenvolupament Urbà (ADU), la recerca i la innovació, la formació i l’ocupació, el turisme, el desenvolupament econòmic, el comerç, els mercats i el consum i les polítiques de cooperació i solidaritat.

D’aquesta àrea depenen dues regidories de govern:
 • Regidoria de govern de Turisme i Desenvolupament Econòmic: Rocío Ramírez
 • Regidoria de govern de Comerç i Drets dels Consumidors: M. Ángeles Sariñena
Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme
Josep M. García Mompel
(2n tinent d’alcaldia)

L’àrea canvia de ponent i manté les mateixes competències. Coordina els serveis que presta la Guàrdia Urbana i el Servei de Protecció Civil. Inclou Circulació  i Transports i Ocupació de la Via Pública. Aquesta àrea també és la responsable de Convivència i Civisme —mediació, Oficina de Gestió d’Incidències...

Àrea de Benestar i Drets Socials
Cristian Alcázar
(3r tinent d’alcaldia)

Com a novetats, aquesta àrea incorpora l’impuls de les polítiques contra l’homofòbia i la transfòbia i les accions de sensibilització de la població. També assumeix la tramitació dels informes d’arrelament social.

Així, l’àrea manté la coordinació i la gestió dels programes de voluntariat, serveis socials, igualtat, salut, educació, cultura, esports, joventut i gent gran.
 • Regidoria de govern de Benestar Social: Jesús Husillos
 • Regidoria de govern d’Educació i Cultura: Jaume Graells
 • Regidoria de govern d’Esports i Joventut: Cristian Alcázar
 • Regidoria de govern d’Igualtat i Gent Gran: M. Ángeles Sariñena
 • Regidora adjunta de Sanitat i Salubritat Pública: Cristina Santón Ramiro
Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat
José Castro
(4t tinent d’alcaldia)

Atesa la importància de les polítiques municipals d’habitatge, s’ha incorporat aquest concepte al nom de l’àrea. Així, és l’encarregada de desenvolupar el Pla estratègic de l’habitatge, de l’Oficina Municipal de l’Habitatge, de la gestió i el manteniment del parc d’habitatges de lloguer social així com qualsevol procediment o activitat relacionats amb l’accés a l’habitatge que porti a terme l’Ajuntament.
 • Regidor adjunt a l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat: Rafael Jiménez Ariza
Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals
Manuel Brinquis
(5è tinent d’alcaldia)

Aquesta àrea manté les funcions de control i fiscalització econòmica i pressupostària. També té entre les seves responsabilitats la programació i els pressupostos, la gestió tributària i la contractació i els recursos humans i les tecnologies d’informació i sistemes.


Pel que fa als districtes, la distribució és la següent:
 • Jaume Graells: Districte I (el Centre, Sant Josep i Sanfeliu) i Districte VI (Bellvitge i Gornal)
 • Cristian Alcázar:  Districte II (Collblanc i la Torrassa)
 • M. Ángeles Sariñena: Districte III (Santa Eulàlia i Granvia Sud)
 • José Castro:  Districte IV (les Planes i la Florida)i Districte V (Pubilla Cases i Can Serra). Rocío Ramírez, presidenta del Consell dels Districtes

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400