Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de Preinscripció Escoles de la Xarxa Pública d'EBM: Publicació llista de sol·licituds amb la puntuació (nova finestra)
24/05/2024

Preinscripció Escoles de la Xarxa Pública d'EBM: Publicació llista de sol·licituds amb la puntuació

Avui, 24 de maig podeu comprovar la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris i barems aprovats en el procés de preinscripció i matrícula, juntament amb un número assignat aleatòriament pel Servei d'Educació de l'Àrea de Serveis a les Persones, que servirà per ordenar les sol·licituds que obtinguin la mateixa puntuació.

Podeu consultar les llistes, tant en cada escola bressol o llar d'infants com en la web de l'Ajuntament.

L’escola bressol o llar d’infants on es presenti la sol·.licitud de preinscripció en primera opció assignarà un número a cada sol·licitud que coincidirà amb el núm. de sol·licitud gravada en el programa de preinscripció. Aquest número serà la referència per a consultar les llistes provisionals i definitives.

PERÍODE DE RECLAMACIONS: 27, 28 I 29 de maig

Comproveu que la vostra sol·licitud ha estat puntuada correctament i, si no és així, podeu presentar una reclamació al centre que hagueu demanat en primer lloc, el 27, 28 i 29 de maig (ambdós inclosos).

El dia 31 de maig es publicaran les llistes amb les modificacions que s’hagin resolt sobre la puntuació.


SORTEIG PÚBLIC PER RESOLDRE LES SITUACIONS D'EMPAT; 3 de juny a les 12h en format streaming

Per establir l'ordre d'admissió en aquells centres on hi ha més demanda que oferta de places disponibles, les sol·licituds, que estiguin en situació d’empat per haver obtingut la mateixa puntuació en el procés de preinscripció, s'ordenaran a partir del número que s’obtingui en el sorteig virtual que tindrà lloc el dia 3 de juny, a les 12 hores i que serà en streaming.

Prèviament a la data del sorteig, es publicarà l'enllaç al web de l’Ajuntament on es podrà connectar per veure en directe el sorteig.

CONSULTAR L'ASSIGNACIÓ DE PLACES. 10 de juny

El 10 de juny es farà pública la llista d'alumnes admesos a cada centre, i també es podrà consultar a la web d'aquest Ajuntament. 

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400