Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de L’Hospitalet redueix la seva petjada hídrica (nova finestra)
02/10/2023 12:30:00
Sostenibilitat

L’Hospitalet redueix la seva petjada hídrica

La ciutat calcula per primera vegada la seva petjada hídrica per mitjà d’una metodologia adaptada per Aigües de Barcelona i Cetaqua

L’aprofitament de les aigües freàtiques del subsol per al reg de parcs i jardins i per a la neteja viària ha permès reduir la petjada hídrica de L'Hospitalet (1,49 % de reducció sobre el total de la petjada hídrica de la ciutat).

L’Hospitalet ha calculat per primera vegada la seva petjada hídrica, en col·laboració amb Aigües de Barcelona i Cetaqua. Es tracta d’un indicador de l’apropiació humana de l’aigua que té en compte els diferents usos que se’n fa (consum o contaminació).

Aigües de Barcelona i Cetaqua han adaptat la metodologia definida per la Water Footprint Network per tal d’avaluar la petjada hídrica d’un municipi. Aquesta metodologia ha permès calcular l’ús d’aigua dolça a L’Hospitalet per desenvolupar l’activitat i serveis que hi tenen lloc (incloent-hi agricultura, indústria i comerç, ús domèstic i usos municipals).

El pes més gran a L’Hospitalet recau sobre el consum domèstic, amb un 72 % del total de la petjada hídrica, seguit del l’aigua de consum industrial i comercial, que suposa un 16,4 %, i, finalment, dels usos municipals que se’n fa, un 5,4 %.

L’aprofitament de les aigües freàtiques del subsol per al reg és clau per reduir la petjada
El projecte ha permès identificar oportunitats per reduir la petjada hídrica en el municipi. Dels resultats se’n desprèn el paper clau que hi té l’aprofitament de les aigües freàtiques del subsol per a usos no potables.

Tot i que el 42,58 % de la demanda actual d’aigua per al reg de zones verdes està coberta amb aigua freàtica, l’estudi conclou que hi ha potencial per cobrir-la del tot. Actualment, s’estima que el 5 % de la petjada hídrica territorial del municipi és originat per aigua freàtica extreta i abocada directament al clavegueram.

La col·laboració de l’Ajuntament de L’Hospitalet, Aigües de Barcelona i Cetaqua s’emmarca en l’aposta dels tres actors per l’ús racional de l’aigua i l’aprofitament dels recursos hídrics alternatius arran de la sequera actual.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400