Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
03/07/2017

El Consell Educatiu de l'Hospitalet iniciarà en breu la tramitació per modificar el seu reglament

Reunit el passat dimecres, 28 de juny
El Consell Educatiu de l’Hospitalet, presidit per Jaume Graells, tinent d’alcaldia i regidor d’educació es va reunir en sessió plenària aquest passat dimecres, 28 de juny, a la sala de la Regidoria del Districte I.

En la reunió van participar els representants dels diferents sectors que formen part del Consell Educatiu, Ajuntament, Direcció Centres, Professorat, Personal d’Administració i Serveis, Pares i Mares d’alumnes, Alumnat, Territori.

Durant la sessió es va ratificar la proposta de dies de lliure disposició per aquest proper curs 2017-2018, i que seran, 7 de desembre d’aquest any, 12 de febrer, i 30 d’abril de 2018, d’acord amb el que estableix el Calendari Escolar aprovat pel Departament d’Ensenyament que preveu que els consells escolars municipals fixin els dies que convindria que adoptessin tots els centres del mateix municipi.

El President del Consell Educatiu, Jaume Graells va comentar algunes dades sobre l’oferta educativa a la ciutat, que comptarà amb un grup més de P3, i dos grups de primer de la ESO. Referent a l’oferta formativa de secundària, s’està treballant en la projecció de les necessitats de places de secundària a la ciutat en el marc que ens dona el protocol de col•laboració signat el passat 20 de febrer. Així com també, dues noves Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE), i un grup d’Itinerari Formatiu Específic (IFE). El President del Consell també ha manifestat la necessitat de més recursos per l’EAP.

En breu s’iniciarà el tràmit administratiu per modificar l’actual reglament del Consell Educatiu, que està en vigor des del 2012, amb l’objecte d’adaptar-ne la norma que regula aquest òrgan de consulta i participació de la comunitat educativa de la ciutat a les noves necessitats.

Està previst que al llarg d’aquest estiu es facin tota una sèrie d’obres als centres educatius de la ciutat que requereixen d’alguna intervenció, com poden ser millores, ampliacions, reparacions, adequacions de les instal•lacions dels centres. Tot això, suposarà una inversió total de 1.550.000€ aquest 2017, dels quals 471.000€ seran a càrrec de l’Ajuntament, i la diferència és a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

Juntament, amb els Patis Oberts que venen funcionant al llarg de tot l’any, el passat 26 de juny ja van començar totes les activitats dels Casals d’Estiu en els centres educatius que promouen les diferents entitats de la ciutat.

En aquesta sessió vam comptar amb la participació de Lluís Esteve, coordinador del pla de regeneració urbana integral dels Blocs Florida, qui va explicar als membres del Consell les primeres accions d’educació en el lleure que es desenvoluparan aquest estiu. També va mostrar la voluntat que els èxits dels centres educatius d’aquest barri en els camps de la música, l’ApS, i l’aprenentatge cooperatiu a la comunitat d’aprenentatge es transformin en èxit social del conjunt del barri.

Per últim, també es va informar del proper esdeveniment del “X Encuentro Estatal de Aprendizaje y Servicio”, que per primera vegada coorganitza un Ajuntament, i ha estat l’Ajuntament de l’Hospital l’encarregat juntament amb la “Red Española Aprendizaje y Servicio”, Educo i Edebé de portar a terme aquesta trobada estatal d’ApS, que tindrà lloc a la nostra ciutat el proper mes de desembre.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400