Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de  Prova pilot per impulsar l’ús de la bicicleta al Districte Econòmic (nova finestra)
22/09/2016
Mobilitat

Prova pilot per impulsar l’ús de la bicicleta al Districte Econòmic

En el marc del Pla de mobilitat urbana recentment aprovat.
 
L’Ajuntament de L’Hospitalet, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i sis empreses del Districte Econòmic s’han unit per impulsar l’ús de la bicicleta en els desplaçaments de feina. La iniciativa, batejada com a Bici-feina, consisteix a posar en marxa una prova pilot amb l’objectiu de reduir els desplaçaments en vehicle privat, en el marc del Pla de mobilitat urbana recentment aprovat.

La promoció de l’ús de la bicicleta en els desplaçaments a la feina és una de les millors solucions per reduir la intensitat del trànsit i la contaminació atmosfèrica.

Mitjançant aquest conveni, l’AMB cedirà gratuïtament bicicletes elèctriques o mecàniques urbanes, 27 en total, a les empreses signants del conveni per un període màxim de sis mesos. Durant aquest temps, es facilitarà un aparcament segur a través del servei metropolità Bicibox, als punts d’intercanvi modal del Districte Econòmic i en punts estratègics de la ciutat. L’Ajuntament, per la seva banda, realitzarà diferents actuacions (millora i manteniment de les vies i de la senyalització i difusió de la iniciativa, entre altres).

Conjuntament, l’Ajuntament i l’AMB realitzaran sessions de formació als treballadors usuaris de les bicicletes, sobre el bon ús (posada en marxa, funcionament, recàrrega de la bateria, assegurança, servei Bicibox...) i en matèria de seguretat viària i regulació de la circulació per establir recorreguts segurs al voltant del centre de treball.

Les empreses gestionaran l’assignació als treballadors i facilitaran al seu recinte un aparcament segur i un punt per recarregar les bateries de les bicicletes elèctriques. Un cop acabada la prova pilot, l’AMB recollirà i analitzarà tota la informació generada i redactarà un document d’avaluació. En funció dels resultats, l’AMB replicarà la prova en altres zones d’activitat econòmica.

Amb aquesta iniciativa es vol aprofitar la posada en servei de l’L9 del Metro, que s’ha afegit als serveis públics de RENFE, FGC i de bus ja existents a l’entorn, per iniciar la transició d’una mobilitat basada en el vehicle privat a una mobilitat sostenible centrada en el transport públic, la bicicleta i els desplaçament a peu.

Les empreses que participen en aquesta experiència tenen entre els seus  objectius ampliar el seus compromisos de responsabilitat social corporativa i és per això que volen facilitar l’accés a la feina dels seus treballadors de manera segura i sostenible, buscant alternatives al vehicle privat. Es tracta de les empreses Antonio Puig, Corporació CLD, Ara Vinc, Nubiola Pigmentos, Reference Laboratory i Materias Químicas.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400