Ajuntament de L'Hospitalet

Documents digitalitzats

A continuació podreu trobar:
 • Reproducció d'un plànol comparatiu de les urbanitzacions de l'Hospitalet amb la de Barcelona de l'any 1911
 • Ban de 12 de maig de 1938
 • Dibuix dels marges del riu Llobregat
 • Retrat de l'alcalde Pere Pujador Graells
 • Fotografia del grup de socis del " Centro Democrático Republicano " de L'Hospitalet
 • Plànol del projecte de construcció de refugis contra bombardeigs
 • Cartell del X Juegos Florales Escolares e infantiles de Hospitalet de 1976
 • Tríptic de publicitat de les Aules de Cultura
 • Llibre de registre de pagament dels censos i censals (1707-1839)
 • Llibre de comptes (1734-1762)
 • Concordia de 1736
 • Llibre de registre d'arrendaments i llibre de comptes (1761-1839)
 • Llibre de notes (1721-1823)
 • Edicte (1721)
 • Llibre del cadastre (1718)
 • Llibres d'amillarament de la riquesa rústica i pecuària (1862)
 • Plànol de l'Hospitalet de Llobregat l'any 1923

Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano comparativo de las urbanizaciones de Hospitalet con la de Barcelona en 1911. Plano nº 16.

Veure imatge de AMHLAF000093 (nova finestra)
Reproducció d'un plànol comparatiu de les urbanitzacions de l'Hospitalet amb la de Barcelona l'any 1911. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37). Idioma: castellà.

Ban de 12 de maig de 1938

Veure imatge de AMHLAF000331 (nova finestra)
Ban de 12 de maig de 1938. S'informa que, per causa de guerra, molts refugiats de les zones ocupades han arribat a la ciutat, amb el problema d'allotjament que això suposa. L'alcalde demana als ciutadans que aquells que disposin d'habitacins moblades, puguin acollir als nouvinguts. Signat per l'alcalde Rafael Domingo. Idioma: català.

Marges del riu Llobregat, dibuix

Veure imatge de AMHLAF000469 (nova finestra)
Reproducció fotogràfica d'un dibuix original d'en Lluís Rigalt (1814-1894), on retrata els marges del riu Llobregat, des de Sant Boi de Llobregat

L'alcalde Pere Pujador Graells

Veure imatge de AMHLAF000648 (nova finestra)
Retrat de l'alcalde Pere Pujador Graells, que fou alcalde durant l'any 1858.
Procedència: Ignasi Pujador Olivé

Grup de socis del " Centro Democrático Republicano " de L'Hospitalet

Veure imatge de AMHLAF0696 (nova finestra)
Grup de socis del Centre Democràtic Republicà de l'Hospitalet, d'entre finals del segle XIX i inicis del segle XX. Els socis, tot homes, van mudats i estan asseguts i drets formant tres fileres. Asseguda a terra, maninada. Darrera del grup, la bandera de l'entitat.
Procedència: Julià Charles Lacambra

Projecte de construcció de refugis contra bombardeigs

Veure imatge de AMHL 101_E130_00002_1937_02 (nova finestra)
Plànol titulat "Detalls per la construcció de refugis" (1937) de la Junta de Defensa Passiva

X Juegos Florales Escolares e infantiles de Hospitalet. 1976

Veure imatge de AMHLAC000788 (nova finestra)
Cartell del  X Jocs florals escolars i infantils de L'Hospitalet, 1976. L'acte té lloc al cinema Victòria (c. De Santa Eulàlia) el 27 de maig. No consta la programació. La imatge principal és un dibuix signat per un artista, signatura il·legible. Hi ha una flor de colors: groc, vermell, marons, sobre un fons blau i amb més flors blaves, a la part inferior hi consta l'escut del municipi, el títol, el dia i el lloc. Hi ha una nota en el marge inferior dret diu que el cartell va ser primer premi de cartells de 1974.

¿Qué es un Aula de Cultura?

Veure imatge de AMHLPM002286 (nova finestra)
Tríptic de publicitat de les Aules de Cultura i de les activitats que s'hi realitzen. A la portada hi ha el títol, la definició i part d'una fotografia amb uns ballanirs. A l'interior hi ha els diferents àmbits de l'aula: els serveis, les activitats, les festes locals, els grups, etc. A la contraportada hi hales fotografies i adreces de les diferents Aules de l'Hospitalet.  Tipografia en blanc i negre.

Llibre de registre de pagament dels censos i censals

Veure imatge de Llibre de registre de pagament dels censos i censals (nova finestra)
1707-1839, L’Hospitalet
Censales, su pago desde los años de 1713 á 1838 / Libri de recivos de los censos y censales que paga el Pueblo del Hospitalet
El contingut es detalla en el document adjunt.

Llibre de comptes

Veure imatge de Llibre de comptes (nova finestra)
1734 - 1762, [L’Hospitalet]
Llibre de hont se continuen los comptes que fineixen los Regidors del Hospitalet. Desde 1734 a 1762
El contingut es detalla en el document adjunt.

Llibre de registre d’arrendaments i llibre de comptes

Veure imatge de Llibre de registre d’arrendaments i llibre de comptes (nova finestra)
1761-1839, L’Hospitalet
Propios.
El contingut es detalla en el document adjunt.

Concordia

Veure imatge de Concordia (nova finestra)
Any 1736

Llibre de notes

Veure imatge de Llibre de notes (nova finestra)
1721-1823, [L’Hospitalet]
Batllori 1721
El contingut es detalla en el document adjunt.

Edicte

Veure imatge de Edicte (nova finestra)
1721, juliol, 1, Barcelona

Edicto general comprehensivo de todas las Reales Provisiones y Ordenes y de los Edictos, Instrucciones y Providencias generales dadas en este Principado de Cataluña para preservarles y resguardarle de la peste o contagio que aflige à la Provenza.
El contingut es detalla en el document adjunt.

Llibre del cadastre

Veure imatge de Llibre del cadastre (nova finestra)
1718, gener, 23, [L’Hospitalet]
El contingut es detalla en el document adjunt.

Llibres d'amillarament de la riquesa rústica i pecùaria

Veure imatge de Llibres d'amillarament de la riquesa rústica i pecùaria (nova finestra)
Any 1862

Plànol de l'Hospitalet de Llobregat

Veure imatge de AMHL 101_Cartografia_1569 (nova finestra)
Plànol de L'Hospitalet de Llobregat, 1923. Realitzar per V. Julià el 1984 a partir d'alguns plànols parcials de la Brigada Topogràfica de Ingenieros (1923-1924).

Pla parcial d'ordenació del sector Granvia Sud

Ordenació de l'illa de cases limitada per la Granvia, Riera Blanca i els carrers Arquitectura i Literatura, del pla parcial Granvia Sud. Reparcel·lació illa Balañà (1961-1973)

Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400