Ajuntament de L'Hospitalet

Pla Integral Les Planes -  Blocs Florida

Missió

La missió del pla és garantir la millora de la qualitat de vida i de la convivència dels residents del barri, afavorint la integració, l’equitat i la cohesió social, reduint els factors de vulnerabilitat, potenciant les seves fortaleses i revitalitzant el teixit urbà, social i econòmic, amb el màxim de consens, participació i cooperació comunitària.

Visió

La visió del pla és aconseguir articular programes i actuacions mitjançant un Pla que sigui el motor de transformació i desenvolupament del barri, amb objectius integrals, sostenibles i participatius que inclogui la perspectiva de gènere, la mirada dels col.lectius joves, migrats i de la gent gran.
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400