Ajuntament de L'Hospitalet

Col·leccions

Documents personals
Es tracta de donacions menors de persones vinculades amb l'Hospitalet.

Entitats de l'Hospitalet
Reculls documentals vinculats a entitats de l'Hospitalet.

Empreses de l'Hospitalet
Reculls documentals vinculats a empreses de l'Hospitalet.

Conjunt Documental dels arquitectes Manuel Puig Janer i Manuel Puig Ribot
El conjunt documental consta de projectes d'obres de particulars i projectes d'obres encarregades pels ajuntaments de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat, així com un conjunt de dictàmens pericials.

Fonts orals
Entrevistes fetes a diferents personalitats de la ciutat.

Documents dels segles XVI-XIX
Pergamí de 1570 i documentació municipal des de 1619 a 1818.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400