Ajuntament de L'Hospitalet

Reglament de l'Arxiu Municipal de L'Hospitalet

El Reglament de l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet de Llobregat és la norma reguladora del funcionament del servei i del sistema de gestió documental municipal. Substitueix l’antic Pla Arxivístic i estén els seus efectes a la totalitat d’àrees, serveis i negociats en tot allò relacionat amb la documentació, la gestió documental i l’Arxiu Municipal, afectant així mateix la relació amb altres administracions, usuaris i donants de fons documentals.
Els seixanta-nou articles del text ara vigent han estat elaborats pensant en un arxiu modern i obert al servei de tothom, deixant enrere el concepte clàssic de l’arxiu com a simple espai de custòdia dels documents i prenent com a objectiu un esperit de servei global que incideixi en tot el cicle de vida de la documentació, abastant des de l’àmbit de la gestió administrativa fins el de l’actuació cultural relacionada amb la difusió. D’acord amb la Declaració Universal sobre els Arxius, la seva missió se centra en garantir una gestió eficaç, responsable i transparent dels documents per protegir els drets de la ciutadania, assegurar la memòria individual i col•lectiva, comprendre el passat, documentar el present i preparar el futur. 


Reglament de l'Arxiu Municipal de l'Hospitalet

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400