Ajuntament de L'Hospitalet

Fons privats

El patrimoni documental de l’Hospitalet conté documentació que abraça des del segle XVI fins l'actualitat. La part més voluminosa és de procedència municipal i l'altra, no menys important, és de procedència privada (entitats i institucions, persones, empreses i famílies).

Fons d’empreses

Plànol d’una turbina de la fàbrica Tecla Sala. AML’H. Fons d’empreses. Tecla Sala
En gran part són fons documentals de grans empreses radicades a L’Hospitalet des d’inicis dels segle XX i avui desaparegudes. En aquests casos, la documentació s’ha recopilat arran d’operacions d’enderroc o reconstrucció dels edificis de les fàbriques o oficines corresponents. 

Accés a l'Inventari: Fons comercials o d'empresa

Fons patrimonial

Casa família Llunell-Molines-España. AML’H. Fotografies. R. 150
El fons España Muntadas es remunta al segle XVI i comprèn fins el segle XX. Conté documentació sobre genealogies i relats familiars, títols i privilegis, drets senyorials i rendes familiars, títols de propietat, censos dels pagaments als pagesos, la correspondència, etc. i una molt notable biblioteca familiar que,  juntament amb altres donacions conformen la Col·lecció Antiquària.

Accés a l'Inventari: Fons 701 - España Muntadas

Fons d’institucions i d’entitats

Fons d’institucions i d’entitats. Cartell primera convocatòria Grup L’Hospitalet Antifranquista (15-6-1995). R-2796
En els fons d'entitats i institucions, de reconegut interès per al coneixement de l'associacionisme hospitalenc contemporani, predomina clarament la documentació del segle XX, però cal remarcar els testimonis de l’últim terç del segle XIX, perquè donen notícia de les primeres formes documentades d’associacionisme obrer al municipi. 

Aquests fons ens aporten informació sobre la documentació fundacional, l’administrativa, l’econòmica, les activitats, la correspondència i publicacions d’aquestes entitats i institucions.

Accés a l'Inventari: Fons d'assoiacions o entitats

Fons personals

Dones sindicalistes de ram del metall. Ascensión Romero i Carmen Corral. AML’H. Fotografies. R.886
Procedeixen de donacions de persones particulars, ciutadans de l’Hospitalet en la seva gran majoria. En altres casos aquesta documentació ha ingressat a partir de col·laboracions en projectes culturals, o exposicons sobre la història d'alguns barris, sobre la pràctica i la vida associativa de determintats esports, sobre activitats artístiques i culturals.

El seu valor informatiu, relacionat amb la molt remarcable diversitat dels seus continguts temàtics, abraça tant els àmbits socials i culturals, com polítics, sindicals i associatius en general

Accés a l'Inventari: Fons personals

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400