Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de L’Hospitalet presenta el pressupost més alt de la seva història per la reactivació social i econòmica (nova finestra)
24/11/2021 16:15:00
Ple municipal

L’Hospitalet presenta el pressupost més alt de la seva història per la reactivació social i econòmica

Amb 277,52 milions d’euros, avança en la recuperació el 2022 i reforça l’escut social sense incrementar la pressió fiscal a la ciutadania   Es destinen 191 milions d’euros a polítiques finalistes en el marc del Pacte de ciutat   22 milions d’euros són per a inversions, 15 milions d’euros més respecte a l’any 2021   Francesc Belver: “Un pressupost social, verd i feminista”

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat de forma inicial —amb el vot a favor de PSC, l’abstenció d’ERC i LHECP i el vot contrari de Cs i PP— el pressupost municipal per a l’any 2022, que és de 277,52 milions d’euros, quantitat que representa un increment del 7 % (18,18 milions d’euros) respecte a l’exercici anterior (259,34 milions d’euros). Aquest augment de la despesa té com a objectiu avançar cap a la recuperació econòmica i social de la ciutat sense haver d’apujar la pressió fiscal.

El projecte de pressupost per al 2022 vol posar el sector públic al capdavant de la recuperació i prioritza les mesures destinades a la reactivació econòmica i l’ocupació; la innovació; les polítiques d’inclusió social, educatives, culturals i ambientals; l’esport; la seguretat i la mobilitat sostenible, i l’aposta per la convivència, la igualtat i la participació.

Pel regidor de Planificació, Estratègia, Economia, Joventut i Esports, Francesc J. Belver, és “un pressupost social, verd i feminista”. Social, perquè assoleix la xifra de 30,8 milions d’euros destinats a serveis socials, amb un increment del 30 % en xifres absolutes en els darrers 6 anys. Verd, perquè incrementa les dotacions adreçades al medi ambient en un 29 % i per primera vegada inclou les majors bonificacions a particulars i empreses per a la transformació verda. I és un pressupost feminista, perquè incrementa en un 18,73 % les polítiques d’igualtat i LGTBI.

Els comptes s’adapten al context econòmic actual, amb la suspensió de les regles fiscals d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i amb l’increment de la previsió d’ingressos davant la recuperació econòmica. A més, la previsió és que el pressupost inicial es veurà incrementat amb les aportacions dels fons europeus i les subvencions procedents d’altres administracions.

No obstant això, els comptes han de fer front a importants incerteses —aprovació dels pressupostos de la Generalitat i aportacions al cofinançament dels serveis municipals— mantenint el rigor de la gestió, presentant un pressupost equilibrat i sense dèficit.

Es manté el pes dels ingressos propis

Pel que fa als ingressos municipals, es manté el pes dels ingressos propis, amb el 55,9 %, procedents d’impostos, taxes, preus públics i ingressos patrimonials. No s’incrementa la pressió fiscal tot i reforçar l’escut social per no deixar ningú fora de la recuperació.

L’Ajuntament de L’Hospitalet té unes finances solvents i sanejades, amb un deute del 27,6 % sobre els ingressos corrents, amb estalvi i capacitat de finançament, i un període de pagament a proveïdors menor als 14 dies.

Pel que fa a les aportacions d’altres administracions, es preveu un increment del 7,55 % en les aportacions de l’Estat respecte al 2021. La previsió és que l’Estat aporti el 36 % dels ingressos, és a dir, 90,93 milions d’euros, i que la Generalitat faci una aportació del 4,4 %, 11,17 milions d’euros, amb un decrement de l’1,22 %. La resta d’administracions aportaran l’1,28 %.

Despesa orientada a les mesures incloses al Pacte de ciutat

Si l’any 2020 el pressupost municipal va adaptar-se a la lluita directa contra la Covid-19, amb 80 mesures específiques d’actuació directa i prioritària, i el pressupost de 2021 encetava el camí marcat pel Pacte de ciutat, el pressupost per al 2022 desenvolupa les accions incloses en el Pacte de ciutat.

Els comptes municipals destinen 191 milions d’euros (69 %) a actuacions per:

  • Aprofundir en una ciutat més justa, igualitària i resilient. Garantir els drets bàsics, el transport públic adaptat i el nou model dels serveis d’atenció domiciliària
  • Impulsar la seguretat i la mobilitat urbana, mitjançant la modernització digital de la Guàrdia Urbana i les incorporacions d’agents, l’increment de zones d’estacionament regulat i l’ampliació de la xarxa pedalable de la ciutat.
  • Reactivar l’activitat productiva sostenible i preservar els nivells d’ocupació a través de l’evolució cap a un nou model productiu basat en la inversió pública, la innovació social i la transformació digital dels districtes de la ciutat (L’Hospitalet 6.0).
  • Fomentar l’activitat cultural com a motor econòmic i social de la ciutat, continuar invertint en educació com a dret bàsic que genera la igualtat d’oportunitats.
  • Millorar l’espai públic fent-lo més accessible, net i sostenible. Potenciar la compra de vehicles elèctrics de neteja i el manteniment dels carrers i del mobiliari urbà, a través dels fons Next Generation.

D’altra banda, el 2022 es destinaran 22 milions d’euros a l’apartat d’inversions, 15 milions més que a l’exercici 2021, “per donar” —en paraules de Francesc Belver— “el gran impuls econòmic i inversor que L’Hospitalet es mereix”.

El Ple també ha aprovat l’adhesió de l’Ajuntament de L’Hospitalet a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), acceptant els seus Estatuts, i els drets i obligacions que se'n deriven.

Mocions

A l’apartat de mocions, el Ple ha aprovat per unanimitat, a proposta del PSC i amb l’adhesió d’ERC, LHECP-ECG i PP, la moció en suport al manifest amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, que es commemora el 25 de novembre. La pandèmia ha fet evident que les desigualtats de gènere, en un context de crisi, situen les dones en una posició de més vulnerabilitat. Precisament, el Ple ha començat amb  un minut de silenci per les víctimes de la violència masclista. En el que portem d’any, han estat assassinades 36 dones i 5 nens i nenes víctimes de la violència masclista.

També ha tingut el suport de tot Ple municipal la iniciativa del PSC, amb l’adhesió de Cs, LHECP-ECG i PP, de suport a la proposta de les associacions de voluntaris i voluntàries de Protecció Civil de Catalunya perquè els sigui concedida la Creu Sant Jordi.

A proposta d’ERC, amb l’adhesió del PSC, ha tirat endavant la moció per impulsar la creació de la Taula Sectorial de la Joventut, en el marc del Consell Social de la ciutat, per afavorir la participació dels joves de L’Hospitalet, i dels representants de les entitats, associacions, partits polítics i agents socials implicats.

També s’ha aprovat per unanimitat, a iniciativa de LHECP-ECG amb l’adhesió de Cs, la moció per a la inclusió de les persones amb diversitat funcional i per a la millora de l’accessibilitat a la ciutat.

A proposta de Cs i amb el suport del PP, ha tirat endavant la moció que demana el compliment de la moció aprovada el 25 d’abril de 2017 pel compliment dels requisits exigits per la normativa de trànsit en matèria d’idioma de les inscripcions i indicacions dels senyals de trànsit.

Pel que fa a les mocions individuals, a iniciativa d’ERC, s’han aprovat dos mocions. La primera, insta al Govern de l’Estat a crear un fons extraordinari per compensar els municipis per la pèrdua d’ingressos que ocasioni la sentència del Tribunal Constitucional en relació amb la normativa que regula l’impost de la plusvàlua, i la segona, per incorporar la perspectiva de gènere en els pressupostos municipals.

A proposta de LHECP-ECG s’han aprovat també dos mocions. La primera, demana la derogació de la reforma laboral per recuperar els drets dels treballadors i les treballadores, i la segona, que ha tingut el suport de tots els grups municipals, s'ha presentat amb motiu del Dia Internacional per l’Erradicació de les Violències envers les Dones. El text demana a les diferents institucions competents ampliar els recursos per incidir en els diferents àmbits d’intervenció: sensibilització i prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació; garantir l’habitatge social immediat per a dones en aquesta situació; implementar l’educació efectiu-sexual, i desenvolupar plans de formació i sensibilització contra la violència de gènere.

Finalment, el Ple ha donat suport a la iniciativa presentada pel PP que demana a la Generalitat de Catalunya que subscrigui un nou conveni marc de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública i policia a L’Hospitalet, que substitueixi l’actual —vigent des d’octubre de 2003—, i que incrementi els efectius dels Mossos d’Esquadra a la ciutat.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400