Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
 • Facebook
 • Twiter
Veure imatge de Les escoles bressol municipals treballen els drets de la infància en el seu dia a dia   (nova finestra)
21/11/2022

Les escoles bressol municipals treballen els drets de la infància en el seu dia a dia

Les escoles bressol municipals treballen en el seu dia a dia amb el compromís de garantir el respecte als drets de la infància. Al llarg del curs realitzen també diferents activitats, com ara exposicions i xerrades, per conscienciar les famílies de la importància de tenir-los presents.

D’altra banda, un grup de representants del Consell de Nois i Noies de L’Hospitalet va participar ahir, en el Dia Internacional dels Drets dels Infants, al Congrés dels Infants i Adolescents de Catalunya que es va fer al Prat sota el lema “Parlem d’educació i escola, fent sentir la seva veu”.

Com es garanteixen els drets de la infància a les escoles bressol municipals de L’Hospitalet?
 • Estimant la infància com a etapa prioritària de la vida.
 • A través d’una mirada respectuosa i de reconeixement cap a l’infant.
 • Amb l’organització dels temps, espais i materials de l’escola en funció de les seves necessitats.
 • Cobrint les seves necessitats físiques i emocionals.
 • Oferint benestar i seguretat.
 • Acompanyant-los en el procés de desenvolupament evolutiu, en vivències i conquestes.
Qui té la responsabilitat de garantir aquests drets?
 • Les persones professionals que hi treballen reben formació contínua, reflexionen i acompanyen.
 • Els equips acompanyen les famílies en el procés de criança i educació dels infants oferint espais de conversa, intercanvi, reflexió, resolució de neguits i orientació, entre d’altres.
Drets de la infància

Dret a una vida digna i un entorn saludable

 • Els infants tenen dret a la vida i a tenir un nom, una identitat i una nacionalitat. · Els infants tenen dret a ser alimentats, rebre assistència mèdica, viure en un entorn saludable i disposar de tot allò que els asseguri una vida digna que garanteixi el seu desenvolupament físic, mental, espiritual i social.
 • Han de rebre una atenció especial si han estat abandonats o maltractats, per ajudar-los en la seva reinserció social.

Dret a viure amb la seva família

 • El millor per a un infant és créixer en una família.
 • El govern d’un país ha de donar ajudes a les famílies que no puguin mantenir els seus fills.
 • Si la família viu en un altre país, l’infant té dret a anar-se’n amb ella. Si el pare, la mare o les persones que ostenten la tutela viuen en llocs diferents, té dret a tenir contactes amb totes elles.
 • Els infants no poden ser retinguts o traslladats de forma il·lícita fora del seu país, sigui pels seus pares o sigui per altres persones.


Dret a una educació de qualitat

 • L’educació ha d’ajudar l’infant a desenvolupar al màxim els seus talents i les seves habilitats.
 • Ha de formar-lo en el respecte a la família, a la pròpia identitat cultural i als valors del país on viu.
 • L’educació ha de promoure una cultura de la pau, de tolerància envers els altres i de respecte pel medi ambient.
 • L’estat ha de garantir almenys l’educació primària gratuïta i obligatòria.
 • L’infant té dret a descansar, a jugar i a practicar activitats artístiques i culturals.
 • Els infants amb discapacitats han de rebre una educació i unes atencions especials.

Dret a participar en la vida social, política i cultural

 • Els infants tenen dret a manifestar les seves opinions sobre qualsevol tema que els afecti i a ser escoltats pels adults.
 • Han de poder expressar les seves creences, culturals o religioses, respectant sempre les de les altres persones.
 • Tenen dret a participar en programes culturals i socials.
 • Els infants poden reunir-se i crear associacions sempre que no ofenguin o perjudiquin altres persones.

Dret a protecció

 • Si un infant no té família, el govern ha de procurar-li un lloc on estigui segur i ben cuidat, i on es respecti el seu origen cultural.
 • Ningú pot maltractar un infant.
 • Un infant només pot treballar en feines que corresponguin a la seva edat i que no perjudiquin la seva salut o educació.
 • Té dret que es respecti la seva vida privada: ningú no pot entrar a casa seva ni donar informació sobre ell o la seva família sense permís.
 • En cas d’acolliment o d’internament ha de rebre la millor atenció.
 • No es pot obligar els infants menors de quinze anys a anar a la guerra.
 • En cas que se l’acusi d’algun delicte, l’infant té dret a un judici just i que es tingui en compte la seva edat.


Dret a rebre informació adequada

 • Els estats vetllaran perquè els mitjans de comunicació ofereixin continguts que promoguin i respectin el benestar moral i social dels infants.
 • També encoratjaran la producció i difusió de llibres infantils.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400