Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de L’Alcaldessa assisteix a la presentació del servei de recollida de residus (nova finestra)
02/03/2011
Contracta de neteja

L’Alcaldessa assisteix a la presentació del servei de recollida de residus

Durant els mesos de març i abril es durà a terme el desplegament total del servei de recollida de residus, que es farà gradualment barri a barri. De l’1 al 7 de març s’inicia a la Florida i finalitzarà els dies 27 i 28 d’abril a Sanfeliu

Aquest mes de març entra en funcionament la fase de recollida de residus de la nova contracta de neteja a L’Hospitalet, que té com a objectiu que la ciutat presenti un aspecte més net i agradable. El desplegament del servei de la nova contracta va començar el mes passat amb l’activació dels elements de neteja viària i des d’ahir, 1 de març, es comencen a canviar els contenidors d’escombraries i els camions de recollida; un procés que s’inicia a la Florida i que es farà barri a barri, fins acabar a final del mes d’abril, al barri de Sanfeliu.

L’alcaldessa, Núria Marín, que ha assistit a la presentació de la nova recollida de residus, ha explicat que a partir d’ara “tindrem 5 contenidors diferents, un per a cada residu, i tots ens haurem d'acostumar a aquest nou sistema que és més ecològic. Els vehicles són més moderns i silenciosos i, per tant, menys molestos per a tots”. Marín ha aprofitat l’acte per fer una crida a la ciutadania: “demano a tothom que col·labori una mica més i ens ajudin a no embrutar, i així amb el nou sistema de recollida aconseguirem una ciutat més neta”.

La guanyadora del concurs de la nova contacta de neteja viària i recollida de residus a la ciutat va ser l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, per un termini de deu anys.

Una de les característiques més destacades del servei de recollida és que hi haurà un contenidor per a cada tipus d’escombraries, ja que desapareix l’actual contenidor bicompartimentat, per a deixalles i matèria orgànica. Amb el nou servei, quan estiguin tots els nous contenidors desplegats, hi haurà cinc contenidors: un per a cada tipus de deixalla. N’hi haurà un de gris per a orgànica i, un altre de marró, per a deixalles o restes. Després tindrem els contenidors de paper i cartró (de color blau), el d’envasos ( de color groc) i el de vidre (de color verd).

Amb la nova contracta hi haurà més contenidors, un total de 4.350, un 30% més que fins ara, 3.338. Hi haurà 1.449 contenidors de deixalles o resta i 719 contenidors d’orgànica. També s’incrementen els contenidors de selectiva, un 21% més. Passen de 1.800 a 2.182.

Un altre canvi molt visible és que tots els contenidors estaran junts. A partir d’ara, veurem les bateries dels cinc contenidors diferents amb l’objectiu de facilitar al ciutadà la selecció de deixalles i, també, disminueix el nombre d’ubicacions de contenidors, per la qual cosa, també es facilita la neteja d’aquests punts. Actualment hi ha 1.122 ubicacions i passarem a tenir-ne 742.

D’altra banda, els vehicles de neteja són més ecològics, ja que fan servir el gas com a combustible principal i, a més, minimitzen el soroll. Comptarem amb 21 camions de recollida de residus nous.

La implantació de la nova contracta va començar el febrer amb el desplegament dels nous serveis de neteja viària, que s’ha dissenyat d’acord amb l’actual ús de l’espai públic, de manera que es pugui donar una resposta ràpida i eficaç davant qualsevol eventualitat. Així, una de les novetats és la creació d’un equip de neteja d’actuació immediata, la brigada dual, que disposarà de sis equips, un per cada districte. El servei de neteja treballa de dilluns a diumenge, com fins ara, i s’intensificarà en aquells espais que més ho requereixin. Cada dia laborable hi ha al carrer unes 170 persones netejant la ciutat.

Nous vehicles

Els nous vehicles de la recollida de residus són els següents:

Camió recol·lector de càrrega lateral, de 19 m³ de capacitat
L’operador fa la recollida dels contenidors de 3.200 i 2.200 litres, situats a la dreta (en el sentit de circulació del vehicle), per mitjà d’un elevador de contenidors automatitzat que en buida el contingut dins d’una caixa de residus autocompactadora de 19 m³ de capacitat.
Aquest vehicle està preparat per recollir les fraccions de resta, orgànica, paper/cartró i envasos.
El combustible que utilitza és gas natural comprimit (GNC).

Camió recol·lector de càrrega lateral, de 19 m³ de capacitat
L’operador fa la recollida dels contenidors de 3.200 i 2.200 litres, situats a l’esquerra (en el sentit de circulació del vehicle), per mitjà d’un elevador de contenidors automatitzat que en buida el contingut dins d’una caixa de residus autocompactadora de 19 m³ de capacitat.
Aquest vehicle està preparat per recollir les fraccions de resta, orgànica, paper/cartró i envasos.
El combustible que utilitza és gas natural comprimit (GNC).

Camió recol·lector de càrrega lateral, de 27 m³ de capacitat
L’operador fa la recollida dels contenidors de 3.200 i 2.200 litres, situats a la dreta (en el sentit de circulació del vehicle), per mitjà d’un elevador de contenidors automatitzat que en buida el contingut dins d’una caixa de residus autocompactadora de 27 m³ de capacitat.
Aquest vehicle està preparat per recollir les fraccions de resta, orgànica, paper/cartró i envasos.
El combustible que utilitza és gas natural comprimit (GNC).

Camió recol·lector especial de càrrega lateral, de 19 m³ de capacitat
Conté un equip reforçat per a la recollida del vidre.
L’operador fa la recollida dels contenidors del vidre de 2.200 litres, situats a l’esquerra (en el sentit de circulació del vehicle), per mitjà d’un elevador de contenidors automatitzat que en buida el contingut dins d’una caixa de residus autocompactadora de 19 m³ de capacitat.
El combustible que utilitza és gas natural comprimit (GNC).

Vehicle amb caixa oberta de 16 m³ de capacitat
Camió equipat amb plataforma elevadora posterior i grua destinat al manteniment i canvi de contenidors.
També s’utilitza per retirar objectes voluminosos de la via pública.
El combustible que utilitza és el gas natural comprimit (GNC).

Vehicle amb caixa oberta de 7 m³ de capacitat
Camió amb plataforma posterior per facilitar la recollida i la càrrega d’electrodomèstics.
Aquest vehicle està equipat amb fustes laterals desmuntables per aprofitar millor la caixa de residus.
També es fa servir per recollir voluminosos a domicili i a la via pública.

Vehicle amb caixa tancada de 7 m³ de capacitat
Equip destinat a la recollida dels residus desbordats dels contenidors en les seves ubicacions i d’objectes voluminosos a la via pública.
Disposa d’una caixa amb tapadores de fàcil obertura lateral per fer una càrrega ràpida dels residus i d’una tanca hermètica per evitar-ne la dispersió durant els desplaçaments.

Porter per a reg a pressió
Vehicle auxiliar amb caixa tancada destinat al reg a pressió.
La pressió d’aigua que subministra la xarxa s’incrementa amb una bomba de mitja pressió.
En general, s’utilitza per a la neteja en zones àmplies, de vianants, etc.

Iveco amb cisterna de 9 m³ de capacitat
Camió que fa servir aigua freàtica a mitja pressió per netejar zones de la via pública de difícil accés. Amb la pressió de l’aigua s’arrosseguen els residus, la pols i les petites partícules i es millora la qualitat de la neteja.
El combustible que utilitza és el gas natural comprimit (GNC).

Vehicle amb braç hidràulic articulat
Camió equipat amb un braç hidràulic articulat i una grua hidràulica que es destina a manipular els autocompactadors dels mercats i a buidar-los a la planta de transferència corresponent.
Disposa d’una caixa tancada de residus i de caixes obertes per buidar-hi els residus que provenen de la neteja viària.
El combustible que utilitza és el gas natural comprimit (GNC).

Camió destinat a rentar els contenidors i l’espai que ocupen
Vehicle equipat amb aigua calenta a alta pressió que consta d’un elevador de càrrega lateral de contenidors.
L’operari utilitza l’elevador per alçar el contenidor i, per mitjà de l’equip d’alta pressió, el neteja exteriorment, i neteja també l’espai que ocupa.

Camió destinat a rentar per dins els contenidors
Aquest vehicle disposa d’un elevador lateral automatitzat que alça el contenidor i l’introdueix en la tremuja del camió. A continuació, uns capçals rotatius projecten aigua a pressió barrejada amb productes desinfectants en l’interior del contenidor per desprendre’n la brutícia adherida.
La cisterna del camió està dividida en dos compartiments de 4.750 litres cada un. Un d’aquests conté aigua neta per rentar el contenidor, i l’altre, aigua bruta provinent del contenidor un cop rentat.
El combustible que utilitza és el gas natural comprimit (GNC).

Nova imatge: L’Hospitalet, ben net!
Tots els vehicles i els diferents elements de la nova contracta de neteja i recollida de residus presenta una nova imatge que s’anirà canviant progressivament. Sota un fons blau, “L’Hospitalet, ben net!” és l’eslògan de la campanya, que presenta un estel que brilla sobre la h, per potenciar la idea de netedat i de brillantor que ha de tenir la ciutat

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400