Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
01/04/2022

Anunci exposició matrícula per quotes municipals de l'IAE per a l'exercici 2022.

Durant el termini comprès entre l'1 i el 19 d'abril, ambdós inclosos, romandrà a disposició del públic en aquesta seu electrònica, mitjançant petició telemàtica, la matrícula dels subjectes passius per quota municipal no exempts de l’Impost sobre activitats econòmiques per a l'exercici 2022.

Aquesta matrícula també podrà consultar-se a l’apartat de tràmits de la seu electrònica de l’ORGT de la Diputació de Barcelona:

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400