Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
16/06/2022

Anunci exposició matrícula IAE quotes nacionals exercici 2022

Durant el termini comprès entre el  16 i el 30 de juny, ambdós inclosos, romandrà a disposició del públic en aquesta seu electrònica, mitjançant petició telemàtica, la matrícula dels subjectes passius per quota nacional no exempts de l’Impost sobre activitats econòmiques per a l'exercici 2022.

Aquesta matrícula també podrà consultar-se a l’apartat de tràmits de la seu electrònica de l’ORGT de la Diputació de Barcelona.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400