Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
06/05/2022

Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal Núm.1.03, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400