Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de L’Hospitalet aprova el Pla d’emergència en situacions de sequera (nova finestra)
07/07/2022 10:10:00
Sostenibilitat

L’Hospitalet aprova el Pla d’emergència en situacions de sequera

El pla s’emmarca en les legislacions europea, estatal i catalana

L’Ajuntament ha aprovat inicialment el Pla d’emergència en situacions de sequera de L’Hospitalet, una iniciativa que preveu les accions municipals a realitzar a la ciutat en cas de produir-se una declaració d’estat de sequera per part de l’Agència Catalana de l’Aigua davant un escenari d’escassetat de recursos hídrics.

El pla s’emmarca en les legislacions europea, estatal i catalana, que defineixen marcs legislatius orientats a la protecció de les aigües i per contribuir a pal·liar els efectes de la sequera, de manera que es garanteixi un subministrament suficient d’aigua en bon estat.

A banda de les directrius generals que estableixin les autoritats catalana i metropolitana en cas de sequera, el pla de L’Hospitalet preveu tot un seguit de mesures a aplicar a la ciutat per part de l’Ajuntament amb l’objectiu d’estalviar recursos hídrics.

En diferents graus, segons  que la situació decretada sigui d’alerta, excepcionalitat o emergència, les mesures de restricció del consum d’aigua afectarien el reg de jardins i zones verdes, les fonts ornamentals, l’ompliment de piscines i la neteja amb aigua de carrers i vehicles, entre altres accions.

A més, s’hi inclouen actuacions com l’ampliació de la detecció de fuites, el seguiment del consum dels grans consumidors, la regulació de l’ús d’aigua potable per a usos esportius i lúdics, la intensificació de controls, la imposició de sancions si s’escau i un protocol de comunicació a la població.

El pla estableix la creació del Comitè Tècnic Municipal de Sequera, que seria l’òrgan local de referència per a la gestió de l’estat de sequera per part de l’Ajuntament, format per tècnics de Serveis Municipals, Espai Públic, Medi Ambient, Salut Pública i Protecció Civil, a més de personal de l’empresa concessionària de l’abastament d’aigua a la ciutat.


Consum d’aigua

A L’Hospitalet, els darrers tres anys s’ha consumit una mitjana anual d’11,9 milions de metres cúbics d’aigua, la majoria, el 76,9 %, d’ús domèstic. El subministrament al municipi forma part del sistema d’abastament conjunt a l’àrea metropolitana gestionat per Aigües de Barcelona i rep principalment l’aigua tractada a la planta de Sant Joan Despí provinent del riu Llobregat o de l’aqüífer del delta. A nivell general, les primeres mesures que s’adoptarien per disminuir el volum d’aigua lliurada als municipis seria la reducció de la pressió i, en cas necessari, es podrien aplicar restriccions de subministrament.

Una persona pot arribar a consumir entre 100 i 200 litres d’aigua potable en un dia, un bé escàs que cal preservar i evitar-ne el malbaratament. Si es prenen mesures per estalviar-la, es pot arribar a reduir un 30 % el consum continu d’aigua a les llars. Entre d’altres, es recomana tancar les aixetes quan no s’utilitzen, incorporar-hi dispositius reductors del cabal, dutxar-se en lloc de banyar-se, reparar les aixetes i cisternes dels vàters que perdin aigua, instal·lar-ne de doble càrrega i posar en marxa la rentadora i el rentaplats amb la càrrega completa i utilitzant programes d’estalvi.

Dins les polítiques mediambientals i de sostenibilitat contra l’emergència climàtica, l’Ajuntament de L’Hospitalet fomenta l’estalvi i una gestió responsable de l’aigua als edificis i equipaments municipals, i utilitza aigües no potables per al reg de les zones verdes, la neteja de l’espai públic i les piscines de les instal·lacions esportives.

El Pla d’emergència en situacions de sequera de L’Hospitalet està en línia amb la Declaració d’emergència climàtica aprovada aquest any pel Consell de Ciutat i amb els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides referents a l’aigua neta i sanejament i a l’acció climàtica.

 

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400