Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de  L’Hospitalet crea la Taula d’Emergència Climàtica   (nova finestra)
02/12/2019
Per fomentar iniciatives a la ciutat que mitiguin els efectes del canvi climàtic

L’Hospitalet crea la Taula d’Emergència Climàtica  

Integrada per grups polítics, tècnics municipals, entitats veïnals, socials i ambientals
En un acte presidit per l’alcaldessa, Núria Marín, s’ha constituït a L’Hospitalet la Taula d’Emergència Climàtica, integrada pels grups polítics de l’Ajuntament, tècnics municipals, entitats veïnals, socials i ambientals, i altres agents de la ciutat compromesos amb el clima i la salut. Amb la seva creació, es dona compliment a la moció sobre l’emergència climàtica aprovada per unanimitat al Ple municipal del passat mes de setembre.

L’organisme té per objecte fomentar a L’Hospitalet noves iniciatives que contribueixin a mitigar els efectes del canvi climàtic, així com continuar el treball per acostar la ciutat als Objectius de Desenvolupament Sostenible plantejats per l’ONU amb l’horitzó de 2030. La finalitat és evitar que la temperatura global del planeta pugi per sobre d’1,5ºC, per la qual cosa les emissions de CO2 s’han de disminuir el 40% l’any 2030 i assolir zero emissions el 2050.

La Taula d’Emergència haurà de plantejar les mesures correctores per desenvolupar a la ciutat, que seran la base d’un posterior pla d’acció municipal, del qual l’organisme farà seguiment i control.

Un dels primers objectius és la redacció de la Declaració d’emergència climàtica, que ha d’entrar en vigor durant el primer trimestre de 2020, i ha de ser el principal element d’impuls a la ciutat de diferents plans i polítiques adreçats a mitigar els efectes del canvi climàtic.

L’altra acció més immediata és la presentació del Pla local d’adaptació al canvi climàtic, elaborat per l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que serà consensuat amb tots els agents integrants de la Taula d’Emergència. Aquest pla i el Pla d’acció per a la mitigació del canvi climàtic seran dos instruments bàsics per fer front a l’emergència climàtica i el fonament del nou Pla d’acció per a l’emergència climàtica.

Avui també s’han format els grups de treball que desenvoluparan la seva tasca en quatre àmbits d’actuació: cicle de l’aigua, verd urbà i biodiversitat; mobilitat, emissions i salut; residus, economia circular, consum responsable i alimentació saludable; i energies renovables, urbanisme sostenible a través de la planificació i rehabilitació d’edificis de la ciutat.

L’Ajuntament de L’Hospitalet està compromès amb el repte de millorar la qualitat de l’aire, tasca en la qual fa anys que treballa amb altres administracions. Fruit d’aquest compromís mediambiental, la ciutat compta amb eines d’actuació com el Pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire, el Pla de mobilitat urbana sostenible, el Pla de gestió de l’arbrat o el Pla director del verd urbà.

Alhora, L’Hospitalet treballa actualment, en coordinació amb la Generalitat i l’AMB, en diferents accions encaminades a la millora mediambiental de la regió metropolitana, la més destacada de les quals és la mesura per restringir, a partir de l’1 de gener de 2020, la circulació dels vehicles més contaminants a l’interior de la zona delimitada per les rondes de Barcelona.

L’ordenança que regularà aquesta mesura per preservar i millorar la qualitat de l’aire a la zona de baixes emissions, i que afecta tot el terme municipal de L’Hospitalet, es troba actualment en fase d’exposició pública, després de ser aprovada inicialment per l’Ajuntament de la ciutat.
Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400