Ajuntament de L'Hospitalet

Servei d'Urbanisme i Activitats

Escoltar contingut (nova finestra)

Adreça

Telèfon: 93 402 94 06

Observacions

  • Proposar i impulsar els Plans d'Actuació del Servei d'acord amb les directrius i objectius de l'Àrea.
  • Fixar les directrius operatives a seguir per les diferents unitats del Servei i establir els criteris d'avaluació de resultats, controlant periòdicament el compliment dels objectius dels seus responsables.
  • Dirigir i coordinar la gestió jurídic-tècnica i administrativa de les diferents unitats que integren el Servei.

Tràmits i serveis

No hi ha tràmits disponibles per aquest equipament

Agenda

No hi ha actes previstos per aquest equipament

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400