Escola Pablo Neruda

Escoltar contingut (nova finestra)

Descripció

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 

El professorat i personal no docent de l’escola treballa amb l’objectiu comú de potenciar una formació integral de l’alumnat que el permeti afrontar el repte de la societat del futur. És una escola arrelada al barri de Sanfeliu. Duu a terme la seva tasca educativa acollint i respectant diferents creences i ideologies. És un centre pluralista i innovador. El professorat treballa en la renovació i planificació pedagògica, tot buscant noves fórmules per aconseguir que l’alumnat aconsegueixi
la màxima preparació d’acord amb les seves possibilitats. Es fa un treball específic en valors i projectes globals de centre. El Departament d’Educació ha aprovat el nostre Pla d’innovació de coeducació. 

EQUIPAMENTS 

Pista i pati. Biblioteca. Aula d’informàtica. Aula de psicomotricitat. 

SERVEIS 

Menjador. Activitats extraescolars organitzades per l’AMPA: Club d’Esplai Sanfeliu (activitats lúdiques, esportives, piscina...). Acollida matinal. Atenció psicopedagògica. Activitat de piscina per a l’alumnat de 3r i 4t subvencionada per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament.

Adreça

Web: https://sites.google.com/xtec.cat/escolapabloneruda
Correu electrònic: a8034242@xtec.cat
Telèfon: 933373658
Fax: 933373658

Horaris

Horari lectiu: 9-12.30h i 15-16.30h

Tràmits i serveis

No hi ha tràmits disponibles per aquest equipament

Agenda

No hi ha actes previstos per aquest equipament

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400