Escola Santiago Ramón y Cajal

Escoltar contingut (nova finestra)

Descripció

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 

La nostra escola és acollidora, oberta a les famílies i participativa amb l’entorn. Impartim un ensenyament actiu, comprensiu i personalitzat. Tenim en compte els diferents punts de partida de cada infant i els diferents ritmes d’aprenentatge.
Donem resposta als nous reptes de l’educació per mitjà de l’escola de música. Fem intercanvis europeus amb el projecte Comenius. Participem en el Pla educatiu d’entorn i desenvolupem projectes de llengua i cohesió social. 

EQUIPAMENTS 

Aula d’idiomes. Aula de música. Biblioteca. Aula d’informàtica. Aula de psicomotricitat. Aules ordinàries amb pissarres digitals. Gimnàs. Vestidors. Pati esportiu. 

SERVEIS 

Escola de música. Menjador. Acollida matinal. AMPA. Activitats extraescolars. Activitats musicals en horari extraescolar. Educació especial. Psicopedagoga de l’EAP.


ÚS DE L'EQUIPAMENT EN HORARI NO LECTIU

Activitat: Futbol Sala
Responsable: AMPA/ Consell Esportiu
Contacte: 934492716
Edats: 9 a 11 anys
Dates i horaris: octubre a juny (DT i DJ de 17 a 19.15h)
Instal•lacions: Pati

Activitat: Gimnàstica Rítmica
Responsable: AMPA/ Consell Esportiu
Contacte: 934492716
Edats: 6 a 11 anys
Dates i horaris: octubre a juny (DC i DV de 17 a 19.15h
Instal•lacions: Gimnàs

Activitat: karate i tecnificació
Responsable: CLUB KIHON
Contacte: Info@kihon.es / 657999404
Edats: 6 a 65 anys
Dates i horaris: 5 setembre al 22 juny (DL, DT, DC I DV de 19 a 22h, DJ de 18 a 22h i DS de 10 a 13h)
Instal•lacions: Gimnàs i vestidors

Activitat: Música
Responsable: ESCOLA DE MÚSICA – CENTRE DE LES ARTS
Contacte: emusica.arts@l-h.cat / 932612587
Edats: 8 a 11 anys
Dates i horaris: octubre a juny (DL 17 a 19.45h DC 17 a 18h i DJ de 17 a 19.45h)
Instal•lacions: 10 aules

Activitat: Hoquei
Responsable: ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIES
Contacte: 932988800
Edats:  12 a 16 anys
Dates i horaris: 19 de març al 18 de juny (DL de 18 a 19h)
Instal•lacions: Pati

Adreça

Web: www.xtec.cat/ceip-santiagoramonycajal
Correu electrònic: a8018157@xtec.cat
Telèfon: 934492716
Fax: 934492716

Horaris

Horari lectiu Ed. Infantil: de 9 a 12:30 h. i de 15 a 16:30 h.

Horari lectiu Ed. Primària: de 9 a 13 h. i de 15 a 17 h.

Tràmits i serveis

No hi ha tràmits disponibles per aquest equipament

Agenda

No hi ha actes previstos per aquest equipament

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400