Ajuntament de L'Hospitalet

Directori

Directori

Servei d'Urbanisme i Activitats

Escoltar contingut (nova finestra)

Adreça

Telèfon: 93 402 94 06

Horaris

Dilluns a divendres: 8.30 a 14 h

Observacions

- Proposar i impulsar els Plans d'Actuació del Servei d'acord amb les directrius i objectius de l'Àrea.
- Fixar les directrius operatives a seguir per les diferents unitats del Servei i establir els criteris d'avaluació de resultats, controlant periòdicament el compliment dels objectius dels seus responsables.
- Dirigir i coordinar la gestió jurídic-tècnica i administrativa de les diferents unitats que integren el Servei.
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400