Ajuntament de L'Hospitalet

Directori

Directori

Unitat de Manteniment d'Instal·lacions d'Edificis

Escoltar contingut (nova finestra)

Descripció

- Patologies en edificacions (façanes, balcons i altres elements exteriors, interiors i d’estructura).
- Solars en mal estat de conservació tant a l’interior com el seu tancament a la via pública.
- Finques en estat deficient de conservació.

Com actuem

- Ordres d’execució de reparació i consolidació d’edificacions, de neteja i de tancament de solars.
- Declaracions d’estat ruïnós.
- Ordres de desallotjament i adopció de mesures de seguretat en casos d’urgència.
- Expedients sancionadors.
- Multes coercitives.
- Execució forçosa.

Adreça

Telèfon: 93 402 96 10, 93 402 94 69

Horaris

 Dilluns a divendres: 8.30 a 13.30 h

Observacions

- Es responsabilitat dels propietaris fer revisions i reparacions al seu edifici per tal de mantenir-los en les condicions mínimes de salubritat i seguretat.
- Què hem de fer quan tenim sospita o vèiem un desperfecte a l’edifici? La comunitat de propietaris ha de posar-se en contacte amb un tècnic particular, per tal que faci una revisió i una proposta de reparació.
- Què hem de fer quan hi ha humitats i/o fuites d’aigua? Posar-se en contacte amb un tècnic particular per fer les reparacions al més aviat possible per evitar mals majors.

Agenda

No hi ha actes previstos per aquest equipament
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400