Ajuntament de L'Hospitalet

Secció per a la Promoció i Atenció a la Dependència

Escoltar contingut (nova finestra)

Descripció

Donar resposta integral a les necessitats socials i assistencials de les persones que requereixen ajut per les activitats de la vida diària de la ciutat, mitjançant serveis de proximitat que assegurin una mínima autonomia i qualitat de vida en el seu entorn habitual.
Promoure i desenvolupar activitats per la participació activa de col·lectius específics: gent gran, persones amb discapacitats, persones amb problemes de salut mental, garantint els principis d'autonomia, accés a la cultura, respecte a la dignitat i prevenció de desemparament.

Adreça

Correu electrònic: gent.gran@l-h.cat
Telèfon: 93 402 96 00
Fax: 93 402 99 12

Tràmits i serveis

No hi ha tràmits disponibles per aquest equipament

Agenda

No hi ha actes previstos per aquest equipament
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400