Ajuntament de L'Hospitalet
A causa de la situació excepcional de contenció decretada per la transmissió del coronavirus es modifica l’horari de diversos serveis, oficines i departaments, tant d’aquest ajuntament com d’altres administracions o entitats. Per tant, us recomanem que consulteu la pàgina web www.l-h.cat/coronavirus per a tenir més informació actualitzada o que truqueu a l’equipament corresponent abans de fer qualsevol desplaçament.

Escola Bressol Nova Fortuny

Escoltar contingut (nova finestra)

Descripció

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 

L’escola bressol Nova Fortuny és una cooperativa privada subvencionada que ofereix 61 places de 0 a 3 anys, repartides en 4 aules. La nostra línia pedagògica es fonamenta en aquests quatre pilars: a) Se centra en els infants i els ofereix de forma significativa tot un recull d’aprenentatges i situacions que afavoreixen el seu desenvolupament harmònic i global, tot respectant el ritme evolutiu de cadascú; b) És de tots i per a tots, plural i amb valors, on tothom participa i és responsable del procés d’ensenyament i aprenentatge; c) És dins la societat, arrelada al medi i vinculada al barri, i vetlla per la seva cultura, la seva llengua i les seves tradicions, i d) Aplica una metodologia
experimental basada en l’observació i la manipulació, que treballa amb una intencionalitat educativa i ajuda els infants a ser més competents, actius, amb curiositat i desig d’aprendre. 

EQUIPAMENTS 

Edifici individual d’una sola planta, format per 4 aules i 1 sala d’usos múltiples amb llum natural i sortida directa al pati. Totes les aules disposen de canviadors i zones d’aigua. Pati amb sorral i zona de jocs. 

SERVEIS 

Servei de menjador escolar. Servei d’acollida al matí i a la tarda. Piscina. Sortides i colònies. Assessorament de Baula, que el Centre per al desenvolupament infantil i atenció precoç de L’Hospitalet. Participació de les famílies: consell de participació, activitats, xerrades i tallers amb
les famílies, espais de debat amb especialistes, participació en les activitats relacionades amb els
diferents centres d’interès treballats a l’escola, organització d’activitats, tallers i festes, sortides i
activitats familiars.

Adreça

Correu electrònic: a8068288@xtec.cat
Telèfon: 934491273
Fax: 934491273

Observacions

Subvencionada per l'Ajuntament

Agenda

No hi ha actes previstos per aquest equipament
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400