Oficina de l'Habitatge

Oficina de l'habitatge

Promocions HPO

20/01/2022

Aprovació del llistat definitiu de sol·licitants amb dret a participar en el procediment d'adjudicació per sorteig d’11 HPO en règim general de venda de titularitat municipal a l’Hospitalet de Llobregat i fixació de la data, hora i lloc de celebració del sorteig.

Ja es pot consultar el llistat definitiu de sol·licitants amb dret a participar en el procediment d'adjudicació per sorteig de 8 HPO en règim general de venda de titularitat municipal  al C.Enric Prat de la Riba, 54  i 3 HPO en règim general de venda de titularitat municipal al C.Sanfeliu, 120 d'aquesta ciutat.
El sorteig es celebrarà el dia 28 de gener de 2022 a les 16:30 hores al saló de Plens Municipal.  Atesa la situació de la crisi sanitària provocada pel SARS- COVID 19, l’aforament es limitarà podent assistir presencialment les 10 primeres persones que així ho sol·licitin mitjançant instància presentada per qualsevol dels mitjans admesos en dret ( instància telemàtica a traves de la web municipal, per Registre d’entrada o correu administratiu...).
Així mateix el sorteig podrà ser seguit en directe a través dels mitjans de difusió habilitats a l’efecte.
 

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400