Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de Preinscripció Cicles Formatius de Grau Mitjà pel curs 2022-2023 (nova finestra)
19/04/2022

Preinscripció Cicles Formatius de Grau Mitjà pel curs 2022-2023

Del 20 al 26 d'abril per l'alumnat amb continuïtat d'escolarització (alumnat que cursa actualment 4t d'ESO) Del 17 al 23 de maig per l'alumnat sense continuïtat d'escolarització

Per la preinscripció als cicles formatius de grau mitjà del curs 2022-2023, el Departament d'Educació ha organitzat dos processos diferenciats per la presentació de sol·licituds i d'assignació durant la preinscripció als cicles formatius, en funció si és alumnat amb continuïtat d'escolarització, o bé, per tota la resta d'alumnat.

DATES PRESENTACIÓ SOL·LICITUD:

Alumnat amb continuïtat d'escolarització (alumnat que actualment cursa 4t ESO o equivalents) del 20 al 26 d'abril
Alumnat sense continuïtat d'escolarització (que actualment no estigui cursant 4r ESO) Del 17 al 23 de maig

 

És molt important respectar les dates de presentació de la sol·licitud, perquè per aquests ensenyaments no s'accepten sol·licituds fora de termini.

En la sol·licitud que presenteu, tant en un procés com l'altre, heu de fer constar el màxim nombre de centres que s'ajusten a les vostres prioritats, fins a un total de 10 centres, ordenats segons les vostres preferències. PRESENTAR LA SOL·LICITUD

Des d'ahir dimarts, 19 d'abril, es pot consultar l'oferta dels cicles formatius que ofereixen els diferents centres educatius, ho podeu fer a través de la web del Departament d'Educació: OFERTA CICLES FORMATIUS, o bé podeu consultar cada centre educatiu.

Us recomanem que consulteu tota la informació referent al calendari de tot el procés de preinscripció i matrícula, l'oferta dels cicles formatius, les vies d'accés, requisits, criteris, ho trobareu en el següent enllaç: PREINSCRIPCIÓ CFGM

 

La formació professional a L’Hospitalet

L’Hospitalet disposa d’una oferta d’FP consolidada, amb la presència de pràcticament tots els tipus d’ensenyament professionals, l’únic que no hi ha és arts escèniques. Actualment, la ciutat compta amb 15 centres educatius que imparteixen l’FP:7 públics, 6 concertats i 1 privat.

En els darrers anys, la matrícula d’FP ha crescut contínuament. Per exemple, al curs 2007-2008, es van matricular 2.669 en grau mitjà i superior mentre que aquest curs hi ha un total de 4.371 alumnes: 1.845 de CFGM i 2.526 de CFGS, i 100 alumnes de PFI.

Aquest curs s’ofereixen 57 titulacions d’FP de 15 famílies professionals, de les quals 50 corresponen a FP inicial (17 titulacions de grau mitjà i 33 de grau superior); i 7 ensenyaments artístics (2 de grau mitjà i 5 de superior). També s’ofereixen 9 especialitats del Programa de Formació i Inserció (PFI).


Novetats per al proper curs

El curs 2022-2023, l’Institut Provençana serà el primer de Catalunya que oferirà el curs d'especialització en modelat de la informació en la construcció (BIM).

 

Centres educatius de L'Hospitalet amb oferta FP

Podeu consultar els centres educatius de L'Hospitalet que ofereixen cicles formatius en la fitxa que trobareu en aquest mateix apartat, així com també podeu consultar la Guia de Centres Educatius de L'H que edita cada any l'Ajuntament.

 

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400