Ayuntamiento de L'Hospitalet

Preinscripción curso 2023-2024

Centres adscrits

Podeu consultar en els següents documents les adscripcions entre els centres educatius de L'Hospitalet, d'acord amb la Resolució 476/2023 de 9 de febrer, per la qual es fan públics l'establiment de les zones educatives i l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Educació a Barcelona Comarques als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

  • Red de Jardines de Infancia Municipales del Hospitalet
  • Pacto local por la Educación
  • Red de Jardines de Infancia Municipales del Hospitalet
  • Prevenció
  • Consorcio para la Normalización linguística
  • D

Ayuntamiento de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400