Ajuntament de L'Hospitalet

Medi ambient

Qualitat de l'aire

L’aire que respirem, l’aire que ens envolta, és una barreja de diversos gasos en el qual redominen l’oxigen i el nitrogen. En àrees urbanes com la nostra, el trànsit, les indústries i les activitats humanes en general, provoquen compostos químics contaminants que són perjudicials per a la salut. Aquí trobaràs enllaços que t’informaran sobre la qualitat de l’aire de l’Hospitalet i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i consultar el Pla d'Acció per a la millora de la qualitat de l'aire de L'Hospitalet.

Notícies

21/01/2019

Visor de la qualitat de l'aire metropolità

Des de les pàgines dedicades al medi ambient del web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona es pot accedir a un visor de la qualitat de l'aire, que proporciona informació sobre la contaminació atmosfèrica (NO2, PM10 i O3).

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400