Ajuntament de L'Hospitalet

Taula sectorial de Cultura

El Consell de Ciutat és el  màxim òrgan de participació ciutadana del municipi; s’estructura en un plenari i quatre taules sectorials dedicades al desenvolupament econòmic, a la cultura, la cohesió social, i els valors, la convivència i el civisme.

La taula de Cultura la presideix en Xavier Marcé, veí de L’Hospitalet, vicepresident del grup Focus, llicenciat en Ciències Econòmiques, molt vinculat a l’administració pública, entre d’altres, ha estat Director del Patronat de Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet, Director de Recursos de l’ICUB, Director Gral de l’ICIC.

La inscripció per participar a la taula sectorial es pot fer contactant a través del correu electrònic.

Actes de les reunions celebrades per la taula sectorial de Cultura
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400