Ajuntament de L'Hospitalet

Qui som

Servei de Cultura

Les principals línies de treball del Servei de Cultura són promoure una oferta cultural diversa i de qualitat, estable i coherent que doni suport a la creació, la producció i la difusió de les arts i la cultura en tots els espais de la ciutat, fent de la cultura instrument de proximitat, educació, reflexió i cohesió social.

En aquest sentit, es treballa en la difusió de la música, les arts visuals i escèniques; potenciar el paper de les biblioteques pel que fa al foment de la lectura; preservar el patrimoni; organitzar activitats de proximitat; donar suport a les entitats i col·lectius culturals de la ciutat; donar suport als artistes emergents i col·laborar amb les entitats i els col·lectius culturals, i consolidar el cicle festiu.

Aquests objectius es desenvolupen des de 32 equipaments culturals:

 • 1 teatre
 • 1 auditori
 • 1 centre d’art
 • 1 fundació d’art
 • 1 centre cultural de ciutat
 • 8 biblioteques
 • 1 museu
 • 1 centre de memòria
 • 1 arxiu
 • 6 centres culturals adscrits a les Regidores de Districte 
 • 10 equipaments de lleure educatiu

El servei elabora cada any una memòria on es recullen les activitats desenvolupades i que es poden consultar en aquesta mateixa web.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400